Open voor aanvragen

Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ)

Gepubliceerd op:
18 april 2024
Laatst gecontroleerd op:
14 mei 2024

Bent u een aanbieder van zorg of ondersteuning? En wilt u met andere aanbieders en een inkoper samenwerken aan het anders organiseren van zorg of ondersteuning via de inzet van digitale of hybride processen? Dan is de STOZ mogelijk iets voor u en uw samenwerkingsverband. 

Hoogte subsidie en aanvraagperiode

Startdatum:
dinsdag 14 mei 2024
09:00
Einddatum:
vrijdag 20 december 2024
17:00
Totaal budget:
€ 54.000.000
Aanvullende informatie:
Implementatiestart maximaal € 25.000 subsidie. Opschalings- en evaluatieroute minimaal € 25.000 en maximaal € 750.000 subsidie.

De regeling richt zich op de volgende doelen.

 • Het besparen en verlichten van het werk van zorg- of ondersteuningsmedewerkers.
 • Het langer thuis blijven wonen van mensen met een (groot risico op) chronische ziekte of beperking met gelijkblijvende of verminderde inzet van zorg- of ondersteuningsmedewerkers.

Het gaat om het toepassen van digitale of hybride processen:

 • zodat meer mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag geholpen kunnen worden met minder of hetzelfde aantal medewerkers;
 • die de kwaliteit van leven verbeteren van mensen met een (groot risico op) chronische ziekte of beperking;
 • die zorg- of ondersteuningsmedewerkers in staat stellen om een betere kwaliteit van dienstverlening te kunnen leveren met minder werkdruk en meer voldoening.

STOZ en SET

De STOZ is gebaseerd op de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET), die van 2019 tot en met 2022 open stond voor aanvragen. De ervaringen met de SET zijn meegenomen bij het opstellen van de STOZ.

Laat u inspireren door projecten die subsidie hebben ontvangen binnen de SET. Lees ook artikelen over de SET op de website van ZonMw.

Voorwaarden

Wilt u voor subsidie in aanmerking komen? Lees dan de voorwaarden van STOZ. De beoordelingscriteria volgen na publicatie van de regeling in de Staatscourant.

Subsidiabele kosten

Wilt u weten welke activiteiten en bijbehorende kosten in aanmerking komen voor subsidie? Lees meer over de subsidiabele kosten.

3 soorten projecten

U kunt voor de volgende projecten subsidie aanvragen:

 1. Implementatiestart
  Voor het ontwikkelen van een strategie en implementatieplan voor de inzet van digitale of hybride processen in zorg of ondersteuning.
 2. Opschalingsproject
  Voor de implementatie en het opschalen van bewezen digitale of hybride processen in zorg of ondersteuning. De digitale of hybride processen die in aanmerking komen voor het opschalingsproject moeten op het STOZ-overzicht staan.
 3. Evaluatieproject
  Ook voor de implementatie en het opschalen van digitale of hybride processen in zorg of ondersteuning. Het verschil met de opschalingsroute is dat de op te schalen processen (nog) niet op het STOZ-overzicht staan en dat voor de projecten een evaluatie met waardebepaling moet worden uitgevoerd. Na deze evaluatie en waardebepaling kunnen deze processen mogelijk op het STOZ-overzicht komen te staan.

Lees meer over de verschillende projecten en raadpleeg het STOZ-overzicht.

Uw aanvraag voorbereiden

Bereid alvast de bijlage(n) voor die u nodig heeft bij uw aanvraag. U vindt de bijlagen op de pagina Toelichting routes en aanvraagproces.

Aanvragen

U kunt de STOZ aanvragen vanaf 14 mei 2024, 9:00 uur tot en met 20 december 2024, 17:00 uur. U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst en volledigheid.

Uw aanvraag direct regelen

Na uw aanvraag

Heeft u een aanvraag ingediend of heeft u een lopend project? Lees dan verder over het proces na uw aanvraag.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u het antwoord op een aantal veelgestelde vragen. Wij vullen deze lijst met vragen mogelijk aan na afloop van de startbijeenkomst op woensdag 8 mei.

Wetten en regels

De STOZ voldoet aan de volgende wet- en regelgeving:

In opdracht van:
 • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Bent u tevreden over deze pagina?