Open voor aanvragen

STOZ: Na uw aanvraag

Gepubliceerd op:
18 april 2024
Laatst gecontroleerd op:
14 mei 2024

Heeft u een subsidieaanvraag ingediend? Lees dan verder over wat u moet doen als uw project wijzigt, hoe u voortgang doorgeeft en hoe het aanvragen van vaststelling werkt. 

Behandeling van uw aanvraag

Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst en kijken ook naar de volledigheid van de aanvraag. Diende u een onvolledige aanvraag in? Dan krijgt u de mogelijkheid om de ontbrekende stukken alsnog aan te leveren. De datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als de datum van binnenkomst. Zijn er meerdere aanvragen ingediend op de dag dat het budget wordt overschreven? Dan vindt loting plaats om de volgorde van binnenkomst te bepalen.

De beoordeling neemt 4 tot 22 weken in beslag als het om een aanvraag voor een groot innovatiecluster gaat. Voor overige aanvragen is de behandeltijd maximaal 13 weken. Het is mogelijk dat wij u nog aanvullende vragen stellen over uw aanvraag.

Aanvragen met een subsidiebedrag boven de € 125.000 leggen wij voor aan een adviescommissie. Een interview is daarbij onderdeel van het traject. Wij nemen hierover contact met u op.  

Wijziging in uw project

Als u subsidie krijgt, moet u het project volgens het projectplan uitvoeren. Het is belangrijk dat u alle kosten en de uren van elke medewerker binnen het project kunt verantwoorden. Hoe u de kosten en urenverantwoording maakt, kunt u met uw financieel manager of accountant bespreken. Ons advies is om hier bij het begin van het project mee te starten.

Direct regelen

Accountantsverklaring

Als u voor uw project meer dan € 125.000 aan subsidie heeft ontvangen, levert u een financieel verslag aan met een accountantsverklaring. Heeft u minder dan € 125.000 gerealiseerd én dat niet voorafgaand aan het einde van de projectperiode aan ons gemeld? Dan levert u alsnog een financieel verslag aan met een accountantsverklaring bij de vaststelling.

Meldingsplicht

Tijdens de looptijd van het project kunnen er veranderingen in het projectplan optreden. Personele wijzigingen, vertraging, stopzetting of andere belangrijke wijzigingen moet u, voordat de wijziging ingaat, aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór de einddatum van het project. Als u niet voldoet aan de meldingsplicht, zijn wij genoodzaakt om de Beleidsregels handhaving subsidiebepalingen VWS na te leven. Dit betekent dat wij een bedrag tussen de € 750 en € 9.000 op het bedrag van de verleende subsidie kunnen inhouden. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de hoogte van uw subsidiebedrag. Als u helemaal geen geldige reden heeft voor het niet (op tijd) melden van de wijziging, dan kan de minister een hoger bedrag in mindering brengen op de subsidie. U loopt dan het risico dat wij de subsidie gedeeltelijk of geheel terugvorderen. Zelfs als u de beoogde resultaten heeft bereikt.    

Voortgang van uw project

U rapporteert per 12 maanden de voortgang van de tussen- en einddoelen van uw project. Voortgang doorgeven doet u in het aanvraagportaal.

Direct regelen

Vaststelling aanvragen

Bij het indienen van de vaststellingsaanvraag levert u ook het activiteitenverslag in.

Bij een STOZ-aanvraag met een subsidiebedrag boven de € 125.000 is een financieel verslag verplicht. Hierin geeft u een overzicht van al uw werkelijk gemaakte kosten. Voor overige aanvragen is het financiële verslag niet verplicht, maar wel handig om zelf bij te houden. Wij kunnen u, als onderdeel van een steekproef, vragen om een financieel verslag op te sturen.

U mag uw vaststellingsverzoek tot 22 weken na de einddatum van uw project indienen via het aanvraagportaal. Als u vragen heeft over de vaststelling of over de termijn van indiening, neem dan contact op met uw projectadviseur.

Direct regelen

In opdracht van:
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Bent u tevreden over deze pagina?