Eisen aan Health Deals

Laatst gecontroleerd op:
10 januari 2022
Gepubliceerd op:
13 november 2015

Bij aanmeldingen voor een Health Deal hanteerde de Rijksoverheid de volgende eisen:

  • Meerdere partijen dienen het initiatief gezamenlijk in en voeren deze uit. Minimaal één private partij neemt hieraan deel;
  • Het initiatief betreft een vraaggestuurde vernieuwing in de zorg. In ieder geval betrekt u patiënten en gebruikers actief bij de uitvoering van de Health Deal.

Verder moest uw initiatief:

  • zich richten op het stimuleren van zorginnovaties die maatschappelijk impactvol zijn. Voorbeelden zijn het leveren van gezondheidswinst, het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt, het vergroten van de efficiëntie in de keten of het bijdragen aan de beheersing van zorgkosten. Dit kunnen technologische ontwikkelingen zijn, sociale innovaties of andere zorginnovaties;
  • zich bij voorkeur richten op zorginnovaties die moeilijk tot toepassing komen in de opschalings- en verbredingsfase. Het initiatief moet bestaande toepassingen en/of behandelingen vervangen, er is op kleinere schaal reeds ervaring opgedaan en er is een businesscase aanwezig;
  • helder beschrijven wat de problemen, belemmeringen en oplossingen zijn. U vermeldt de bijdrage per partij en de rol van de overheid bij het wegnemen van de ervaren knelpunten. Daarnaast omschrijft u welke organisatorische en sociale veranderingen nodig zijn voor de toepassing;
  • de (wetenschappelijke) meerwaarde aantonen van de nieuwe toepassing voor de patiënt, voor de kwaliteit van de behandeling en de beheersing van de zorgkosten;
  • een inspirerende werking hebben naar andere initiatieven, de oplossingen zijn voor meerdere ontwikkelingen in de zorg; en relevant, breed toegankelijk en toepasbaar zijn.

 

Vragen over Health Deals?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?