ERA-NET LEAP AGRI

Laatst gecontroleerd op:
11 maart 2020
Gepubliceerd op:
14 februari 2018

Volledige naam:

EU-Africa Research & Innovation partnership on food and nutrition security and sustainable agriculture

Onderwerp:

EU-Afrika samenwerking op het gebied van voedselzekerheid en duurzame voedselproductie

Nederlandse onderzoeksfinancier(s):

NWO & Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Beschikbaar budget voor Nederlandse deelnemers:

€ 1.750.000 (NWO) en € 500.000 (LNV). Vanuit de Europese Commissie bedraagt de ‘top up’ respectievelijk € 737.095 en € 499.461.

Stand van zaken:

Er zijn 27 projecten geselecteerd voor ERA-NET LEAP-AGRI, die uiterlijk 1 september 2018 van start gaan. Aan 14 projecten nemen Nederlandse organisaties deel.

Vragen over ERA-NET?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?