Registratieregels zwerfdierorganisaties

Laatst gecontroleerd op:
10 mei 2024
Gepubliceerd op:
14 december 2021

Haalt uw zwerfdierorganisatie honden uit het buitenland? Dan heeft u bij de import te maken met registratieregels voor honden. Welke dit zijn, hangt af van uit welk land u de hond haalt. Ook zijn er regels voor het transport en de importmelding door een dierenarts.

Info in English

Regels voor zwerfdierorganisaties

Als zwerfdierorganisatie heeft u een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) voor bedrijfsmatig houden van huisdieren nodig. De dierenarts registreert de hond op uw UBN met een importmelding. Kijk voor informatie over de voorwaarden van een UBN voor uw zwerfdierorganisatie en het aanvragen daarvan op Bedrijfsmatig huisdieren houden.

Een hond importeren

Er zijn verschillende importregels. Welke regels voor uw organisatie gelden, hangt af van uit welk land u de hond importeert. Er is een verschil tussen lidstaten van de Europese Unie (EU) en een derde land. Een derde land is een land dat geen lid is van de EU.

Invoer van een hond uit een EU-lidstaat

U voert een hond in uit een EU-lidstaat. Zoals bijvoorbeeld België, Spanje, of Griekenland. Dan regelt u voor de hond een:

 • identificatiechip
 • rabiësvaccinatie
 • EU-dierenpaspoort
 • vermelding in TRAde Control and Expert System (TRACES)

Voor deze hond mag u het EU-dierenpaspoort gebruiken. U hoeft het niet om te laten zetten naar een Nederlands dierenpaspoort.

Voordelen ISO-identificatiechip

Dierenartsen binnen de EU gebruiken identificatiechips en afleesapparaten, die voldoen aan de norm van de International Standardization Organization (ISO). Met deze ISO norm voor elektronische identificatieapparatuur is elke chip af te lezen is met een ISO afleesapparaat. Ongeacht het merk of de fabrikant. Is de hond gechipt met een ISO gecertificeerde chip? Bij de grensovergang hoeft u dan niet zelf voor afleesapparatuur te zorgen. En wordt de hond niet opnieuw gechipt.

Invoer van een hond uit een derde land

Voert u een hond in uit een derde land? Dan regelt u voor de hond een:

 • identificatiechip
 • rabiësvaccinatie
 • importcertificaat (gezondheidscertificaat)
 • titreringstest voor rabiës

Een hond uit een derde land hoeft geen EU-dierenpaspoort te hebben bij binnenkomst. Bekijk meer informatie over de regels voor reizen met huisdieren op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Voor sommige landen is er een uitzondering op de titreringstest voor rabiës. Bekijk daarom de informatie over invoereisen per land op de website van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG).

Na aankomst de import melden

De zwerfdierorganisatie regelt binnen 2 weken na aankomst van de hond een importmelding. Alleen een dierenarts mag deze melding doen. De hond moet fysiek langs een dierenarts voor controle en registratie. De dierenarts registreert de hond altijd op het UBN van de zwerfdierorganisatie. Ook als de hond rechtstreeks naar de adoptant gaat.

Wie gaat met de hond naar de dierenarts

De zwerfdierorganisatie mag iemand machtigen die met de hond naar de dierenarts gaat. Dit kan bijvoorbeeld de adoptant zijn. De zwerfdierorganisatie maakt zelf een machtigingsdocument met daarin:

 • de naam en het adres van de zwerfdierorganisatie;
 • het UBN van de zwerfdierorganisatie;
 • het chipnummer van de hond;
 • de importdatum;
 • de naam en het adres van de gemachtigde.

Na de importmelding

Na de importmelding doet de zwerfdierorganisatie een afvoermelding bij een van de portalen. Een overzicht van de aangewezen portalen vindt u op Algemene informatie registratie honden. De adoptant doet een aanvoermelding van de hond bij een portaal. Dit hoeft niet hetzelfde portaal te zijn. De adoptant kiest zelf bij welk portaal hij de registratie doet. De adoptant heeft voor deze melding geen UBN nodig. 

Andere wijzigingen geeft u ook door bij een van de portalen. Denk hierbij aan adreswijziging, vermissing, export of overlijden van de hond.

Meer weten?

Bekijk de Veelgestelde vragen door zwerfdierorganisaties. Op Registratie van honden leest u alles over de registratieregels van honden.

Wetten en regels

Meer informatie over wetten en regels voor het houden van dieren vindt u op:

Vragen over registratieregels voor honden?

U kunt met ons chatten op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur. Klik hiervoor op de oranje chatbutton rechtsonder in beeld.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?