Service menu right

Workshops over kennisbescherming en -benutting

Wilt u meer weten over het beschermen of het geheimhouden van uw product? Of wilt u weten hoe u met octrooi-informatie tijd en geld bespaart?

Octrooicentrum Nederland geeft op verschillende locaties in het land diverse gratis workshops.

Praktisch en interactief

Praktische voorbeelden en theorie wisselen elkaar af in de interactieve workshops. Onze octrooiadviseurs helpen u hiermee om tijd en geld te besparen bij uw innovatieproces. We werken in groepen van maximaal 20 personen.

Aanbod

Hieronder staat het aanbod van de verschillende workshops. Bent u onbekend met kennisbescherming? Volg dan eerst de basisworkshop.

Hebt u al ervaring met kennisbescherming? Per verdiepingsworkshop staat aangegeven welke kennis wij als bekend veronderstellen.

Basis

De basis van intellectueel eigendom (IE)
Afkijken, beschermen, delen of geheim houden?

Verdieping

Slim omgaan met kennis
bij samenwerking

Samen innoveren
goed regelen!

Intellectueel eigendom
strategie voor mkb

Waarde creëren met
technische innovaties

Zelf op zoek in
octrooidatabanken

Relevante octrooien
zoeken
Masterclass
Octrooien

Leer meer over octrooien
en inbreuk


Kijk in onze agenda voor alle openbaar toegankelijke activiteiten van Octrooicentrum Nederland. Wij bieden ook ondersteuning op maat voor mkb’ers, particulieren, docenten en studenten.