European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

Laatst gecontroleerd op:
8 mei 2020
Gepubliceerd op:
14 maart 2011

De European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) is een internationale financiële instelling die actief is in landen over de hele wereld. De organisatie verstrekt rechtstreeks leningen aan publieke en private bedrijven. Ook verstrekken zij consultancyopdrachten. De EBRD helpt zo de ontvangende landen een liberale markteconomie te vormen.

EBRD update coronacrisis

De EBRD stelt een Solidarity Package van € 21 miljard beschikbaar tot het einde van 2021. De bank zet het geld in voor bestaande en nieuwe kapitaalinstrumenten voor het behoud van liquiditeit bij hun mkb-klanten. Maar ook voor continuïteit van investeringen in (cruciale) publieke infrastructuur op gemeenteniveau. De EBRD zorgt hiermee voor financiële steun in de strijd tegen de economische impact van de COVID-19-pandemie.

Wat doet de EBRD?

De EBRD is actief in 38 ontvangende landen in Centraal- en Oost-Europa, Centraal-Azië en in 5 landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten (Egypte, Tunesië, Marokko, Jordanië en Libanon). De organisatie richt zich op verschillende sectoren en thema's. De belangrijkste zijn:

  • agribusiness
  • (gemeentelijke) infrastructuur
  • nutsvoorzieningen
  • duurzame energie
  • transport
  • financiële diensten

De EBRD verstrekt rechtstreeks leningen (projectfinanciering) aan bedrijven in de private en publieke sector. Ook verstrekt de EBRD zelf consultancyopdrachten voor bijvoorbeeld haalbaarheidsstudies, milieueffectrapportages en projectmanagement.

De investeringsbank heeft 69 lidstaten als aandeelhouder en heeft een specifiek 'transitiemandaat': ontvangende landen hervormen naar liberale markteconomieën. Het hoofdkantoor van de EBRD staat in Londen.

Hoe kom ik in aanmerking voor projecten van de EBRD?

De EBRD en ontvangers van EBRD-leningen huren adviseurs en andere externe partijen in tijdens de voorbereiding, toepassing en uitvoering van projecten. Hier komen aanbestedingen uit voort. Directe gunning van consultancyopdrachten is mogelijk tot € 75.000.

Wilt u meedingen naar de consultancyopdrachten, dan moet u zich registeren in het online registratiesysteem EBRD Client e-Procurement Portal (ECEPP).

U kunt alle EBRD landen- en sectorstrategieën online vinden.

EBRD Green Cities

EBRD investeert via het Green Cities-programma in duurzame stedelijke infrastructuur en beleidsontwikkeling. Hiervoor heeft het in totaal € 1 miljard aan gecommitteerde fondsen beschikbaar. Ook ontwikkelt en hervormt de EBRD beleid. Green Cities richt zich voornamelijk op steden en hun inwoners in Oost-Europa, Centraal-Azië, Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Er zijn momenteel Green Cities-actieplannen (GCAP) in ontwikkeling voor de steden Minsk, Sofia, Banja Luka, Belgrado, Chisinau, Zenica, Gyumri, Ulaanbaatar, Sarajevo, Amman, Lviv, Skopje, Izmir, Pristina, Varna en Craiova.

Vragen over EBRD?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?