Ingebrekestelling

Laatst gecontroleerd op:
25 mei 2022
Gepubliceerd op:
28 juni 2018

Is de beslistermijn afgelopen en heeft u nog geen beslissing van ons ontvangen op uw bezwaar, aanvraag of verzoek? Dan kunt u ons in gebreke stellen.

Een ingebrekestelling is een brief of formulier waarin u zegt dat de beslistermijn voor een bepaald dossier voorbij is. Ook geeft u aan dat u graag een beslissing wilt krijgen.

Hoe stel ik RVO in gebreke?

U verstuurt een ingebrekestelling via het digitale formulier of schriftelijk. Let op: wij nemen geen  ingebrekestelling in behandeling dat via een e-mailbericht of via het algemene contactformulier is verstuurd.

Vermeld hierin altijd de volgende gegevens:

  • Het kenmerk van de aanvraag, het verzoek of het bezwaar waarvan de beslistermijn is verstreken. Dit is bijvoorbeeld de referentie of het formulier-, zaak- of aanvraagnummer.
  • De datum van de aanvraag, het verzoek of het bezwaar.
  • Een toelichting op de ingebrekestelling. Schrijft u zelf een brief? Geef dan duidelijk aan dat de beslistermijn voorbij is en dat u een beslissing van ons verwacht.

Digitaal of schriftelijk?

Digitaal in gebreke stellen is sneller en makkelijker. Dit doet u via mijn.rvo.nl. Klik op de onderstaande button om uw ingebrekestelling digitaal te versturen.

Schriftelijk versturen

Wilt u schriftelijk een ingebrekestelling versturen? Schrijf dan een brief. U kunt hiervoor de modelbrief gebruiken. De brief verstuurt u per (aangetekende) post of fax 088 042 95 27.

Stuur uw ingebrekestelling over een aanvraag naar:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Postbus 40225
8004 DE Zwolle

Stuur uw ingebrekestelling over een bezwaar naar:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 40219
8004 DE Zwolle

Ingebrekestelling ingediend, en dan?

Dan krijgt u van ons een schriftelijke of digitale ontvangstbevestiging. Wij controleren of de beslistermijn voor uw aanvraag, bezwaar of verzoek inderdaad voorbij is. Is dit het geval, dan hebben wij nog 2 weken om een beslissing te nemen. Anders moeten wij u een dwangsom betalen. De hoogte van het bedrag hangt af van de lengte van de termijn.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Bent u tevreden over deze pagina?