Een klacht indienen

Laatst gecontroleerd op:
25 mei 2022
Gepubliceerd op:
3 oktober 2017

RVO helpt u graag zo zorgvuldig mogelijk. Bent u toch niet tevreden? Dat vinden wij natuurlijk vervelend en lossen we graag samen met u op. Met uw terugkoppeling kunnen wij de dienstverlening blijven verbeteren.

Hoe dient u een klacht in?

Wij raden u aan om eerst telefonisch contact met ons op te nemen via 088 042 42 42. Wellicht kunnen we u dan direct helpen.

Lost dit uw probleem niet op? Vul dan het digitale klachtenformulier in.

Stuurt u liever een brief per post? Dat kan naar het volgende adres:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Afdeling Juridische Zaken

t.a.v. de klachtencoördinator RVO

Postbus 40219

8004 DE Zwolle

Waarover kunt u geen klacht indienen?

U kunt geen klacht indienen:

  • als de mogelijkheid bestaat een bezwaarschrift in te dienen of in beroep te gaan bij de rechter.
  • bij een bijzondere klachtenprocedure, bijvoorbeeld bij klachten over aanbestedingstrajecten.
  • over het beleid dat RVO uitvoert en over de inhoud van wetten, algemene voorschriften en regels. Heeft u hierover een klacht? Dien deze dan in bij Rijksoverheid.nl.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Na ontvangst van uw klacht, nemen wij binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u op. Wij gaan met u in gesprek en proberen uw klacht op te lossen. Bent u inderdaad niet correct behandeld, dan bieden wij excuses aan en zoeken we samen naar een oplossing.

Lukt het niet uw klacht op deze manier op te lossen? Dan nemen wij uw klacht formeel in behandeling en krijgt u een schriftelijke reactie. Bent u het niet eens met deze reactie? Dan kunt u uw klacht doorsturen naar de Nationale Ombudsman.

Bent u tevreden over deze pagina?