Fraude

Laatst gecontroleerd op:
18 augustus 2023
Gepubliceerd op:
3 oktober 2017

Het aanpakken van (vermoedens van) fraude is een belangrijk onderwerp voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Elke vorm van fraude (zoals valsheid in geschrifte en oplichting) is maatschappelijk onaanvaardbaar en ondermijnt het vertrouwen van de ondernemers en particulieren in de overheid. RVO voert daarom een actief beleid om fraude aan te pakken én te voorkomen.

Vermoedens van fraude melden

Heeft u een vermoeden van fraude ? Meld dit dan bij RVO. U kunt dit ook anoniem doen. RVO stelt de betrokken partij(en) niet op de hoogte van uw melding en behandelt uw melding vertrouwelijk.

Verantwoord vertrouwen

RVO gaat bij de uitvoering van haar taken uit van het principe van 'verantwoord vertrouwen' en past daarbij het 'zero tolerance-beleid' toe. Dit betekent dat RVO meer vertrouwt op de door de (subsidie-)aanvrager verstrekte gegevens en dat er meer verantwoordelijkheid van de (subsidie-)aanvrager wordt verwacht. Bij een schending van dit vertrouwen treedt RVO op.

Fraudeonderzoek

RVO neemt fraudemeldingen serieus en kan een fraudeonderzoek instellen. RVO stelt zowel de melder als de onderzochte partij niet op de hoogte van het onderzoek en de hieruit volgende resultaten. Het gaat hier niet alleen om zeer gevoelige informatie, ook belemmering van een strafrechtelijk onderzoek moet worden voorkomen.

Bij een fraudeonderzoek kan RVO gebruik maken van (persoons)gegevens. Voor meer informatie over hoe RVO zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens, lees ons privacybeleid.

Als uit een fraudeonderzoek blijkt dat sprake is van een redelijk vermoeden van fraude, doet RVO aangifte bij het Openbaar Ministerie.

Fraudeprotocol

Meer weten? RVO heeft ook een fraudeprotocol, dit kunt u hieronder downloaden. 

Bent u tevreden over deze pagina?