Verantwoord vertrouwen en zero tolerance bij misbruik

Gepubliceerd op:
11 april 2012
Laatst gecontroleerd op:
21 juni 2022

Bij de uitvoering van het beleid, zoals het verlenen van subsidies, gaat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uit van de verstrekte gegevens en de eigen verantwoordelijkheid van u als aanvrager. Hierdoor kunnen subsidies sneller worden verstrekt.

Dat houdt in dat RVO:

  • u minder vraagt om bewijsstukken of om een nadere onderbouwing van onderdelen in de subsidieaanvraag;
  • minder gedetailleerde eisen stelt voor de projectadministratie;
  • gerichter zoekt naar mogelijk misbruik van subsidiegeld.

Om vertrouwen te geven dringt RVO misbruik en de effecten daarvan zo ver mogelijk terug. RVO voert dan ook een 'zero tolerance-beleid'.

Gevolgen foute informatie verstrekken of achterhouden

Wie bewust foute informatie verstrekt of achterhoudt, wordt aangepakt. Concreet betekent dit, dat RVO:

  • subsidie terugvordert met wettelijke rente;
  • ook subsidie terugvordert als een project hierdoor niet kan doorgaan of de misbruiker in financiële nood komt;
  • bij constatering of vermoedens van misbruik altijd aangifte doet bij het Openbaar Ministerie;
  • een organisatie of persoon intensiever controleert bij constatering of vermoedens van misbruik;
  • nieuwe aanvragen kan afwijzen bij de overtuiging dat iemand zich ook in de toekomst niet aan de regels zal houden;
  • in bepaalde gevallen een bestuursrechtelijke boete kan opleggen.

Werkwijze bij inschakelen van een tussenpersoon

Het bovenstaande is ook van toepassing op tussenpersonen. Hierbij geldt dat een deel van de lasten, zoals terugbetalen en regelmatige controles ter plekke, vooral bij hun klanten terechtkomen. Dat is een onvermijdelijk gevolg van de keuze voor een bepaalde adviseur en niet iets waar RVO rekening mee kan houden.

Vragen over de subsidiespelregels?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?