Integriteitsschending

Gepubliceerd op:
18 augustus 2023

Het aanpakken van (vermoedens van) integriteitsschendingen is een belangrijk onderwerp voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Integer handelen is voor RVO een kernwaarde. Op basis van de Gedragscode Integriteit Rijk voert RVO een actief integriteitsbeleid. Binnen RVO is daarom een integriteitsteam ingesteld bestaande uit compliance officers en integriteitscoördinatoren om hier invulling aan te geven. 

Vermoedens van een integriteitsschending melden

Heeft u een vermoeden van een integriteitsschending? Meld dit dan bij RVO. U kunt dit ook anoniem doen. RVO behandelt uw melding vertrouwelijk.

Integriteit

Burgers en organisaties moeten op RVO kunnen vertrouwen. RVO is voor veel ministeries een belangrijke uitvoerder van beleid. Burgers en organisaties zijn in veel opzichten afhankelijk van RVO. Integriteit staat aan de basis van het functioneren van RVO. Dat wil zeggen dat RVO eerlijk en betrouwbaar is en staat voor een correcte behandeling en respectvol gedrag.

Integriteitsonderzoek

RVO neemt integriteitsmelding serieus en kan een onderzoek instellen. Het integriteitsteam van RVO voert op basis van de melding zo’n onderzoek uit en informeert de melder over de uitkomst daarvan. In veel gevallen wordt hierbij ook contact gezocht met de melder om aanvullend feitenmateriaal te verzamelen. Een integriteitsonderzoek kan leiden tot maatregelen binnen RVO. De melding wordt vertrouwelijk behandeld door het integriteitsteam.

Bij een integriteitsonderzoek kan RVO gebruik maken van (persoons)gegevens. Voor meer informatie over hoe RVO zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens, lees ons privacybeleid.

Bent u tevreden over deze pagina?