Reageren op verzoek openbaar maken gegevens

Laatst gecontroleerd op:
17 juni 2024
Gepubliceerd op:
4 juni 2020

Soms krijgen wij een verzoek om informatie over u of uw onderneming te delen. We doen dat meestal niet direct. U krijgt dan eerst bericht van ons. U kunt reageren met een zienswijze. Zo laat u weten waarom u het er niet mee eens bent. Uw reactie heeft misschien invloed op het definitieve besluit.

Wet open overheid

Iedereen kan informatie bij de overheid opvragen. Die informatie kan over u of uw bedrijf gaan. De verzoeker doet dan een beroep op de Wet open overheid (Woo). We noemen dat een Woo-verzoek. Meer informatie over zo’n verzoek leest u op Wet open overheid.

Wanneer bericht

Gaat het om gegevens over u of uw bedrijf? Dan bent u belanghebbende. Soms krijgt u dan een brief of e-mail over een Woo-verzoek. Zijn er veel belanghebbenden bij een Woo-verzoek? Dan laten wij in de Staatscourant weten dat we van plan zijn gegevens openbaar te maken. 

Reageren met een zienswijze

Gaat het om gegevens over u of uw bedrijf en bent u het niet eens met de openbaarmaking? Dan kunt u reageren met een zienswijze. Emissiegegevens zoals dieraantallen en locaties waar de dieren worden gehouden, moeten wij altijd openbaar maken. Daarop heeft een zienswijze geen invloed. 

Definitief besluit

Nadat wij de ingestuurde zienswijzen hebben beoordeeld, nemen we een definitief besluit. De verzoeker krijgt dit besluit. Daarin staat of we de gegevens openbaar gaan maken. Heeft u een zienswijze opgestuurd? Dan krijgt u een brief met een kopie van het besluit. We plaatsen het besluit en de gegevens ook op Rijksoverheid.nl.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Dan kunt u bezwaar maken. In de brief staat precies hoe en tot wanneer u dat kunt doen. Meer informatie leest u op Bezwaar maken.

Voorlopige voorziening aanvragen

Gaat u bezwaar maken? Dan kunt u ook een voorlopige voorziening vragen. U voorkomt daarmee dat wij de gegevens tijdens de behandeling van het bezwaar openbaar maken. Het is belangrijk dat u dit op tijd doet. In het besluit staat hoe en tot wanneer u een voorlopige voorziening kunt vragen. Meer informatie leest u op Voorlopige voorziening aanvragen op de website van de Rechtspraak.
 

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?