Reageren op verzoek openbaar maken gegevens

Gepubliceerd op:
4 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
10 november 2023

Soms krijgen wij een verzoek om informatie over u of uw onderneming te delen. We doen dat meestal niet direct. U krijgt dan eerst bericht van ons. U kunt reageren met een zienswijze. Zo laat u weten waarom u het er wel of niet mee eens bent. Uw reactie heeft misschien invloed op het definitieve besluit.

Wanneer bericht

Iedereen kan informatie bij de overheid opvragen. Die informatie kan over u of uw bedrijf gaan. De verzoeker doet dan een beroep op de Wet open overheid (Woo). We noemen dat een Woo-verzoek. Meer informatie over zo’n verzoek leest u op Wet open overheid.

Gaat het om gegevens over u of uw bedrijf? Dan bent u belanghebbende. Soms krijgt u dan een brief of e-mail over een Woo-verzoek. Of de informatie staat op Overheid.nl of Rijksoverheid.nl.

Waar kunt u nu op reageren?

Wij ontvangen regelmatig verzoeken om informatie openbaar te maken. Grote verzoeken publiceren wij in de Staatscourant. Op dit moment zijn er geen grote verzoeken waar u op kunt reageren.

U wilt reageren op een ander Woo-verzoek

Bent u het er niet mee eens dat uw gegevens openbaar gemaakt worden? Of vindt u het juist prima? Dan kunt u reageren met een zienswijze. U kunt uw zienswijze opsturen met een digitaal formulier. Hoe u dit doet leest u op Zienswijze doorgeven.

Definitief besluit

Heeft u een zienswijze opgestuurd? Dan krijgt u een brief met een kopie van het besluit. De aanvrager van het Woo-verzoek krijgt ook een besluit. Daarin staat of de gegevens openbaar worden gemaakt.  

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met het definitieve besluit? Dan kunt u in bezwaar gaan. In de brief staat precies tot wanneer u kunt reageren. Meer informatie leest u op Bezwaar maken.

Gaat u in bezwaar? Dan kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen. U voorkomt daarmee dat de gegevens tijdens het behandelen van het bezwaar openbaar gemaakt worden. Het is belangrijk dat u dit op tijd doet. In het besluit staat hoe en tot wanneer u kunt reageren. Meer informatie leest u op Voorlopige voorziening aanvragen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?