Zienswijze openbaar maken uitvoering Geïntegreerde gewasbescherming 2023

Laatst gecontroleerd op:
28 mei 2024
Gepubliceerd op:
27 mei 2024

Wij hebben verzoeken ontvangen om informatie openbaar te maken over de uitvoering van de regeling Geïntegreerde gewasbescherming 2023. Wij zijn van plan om deze gegevens openbaar te maken. Bent u het niet eens met de openbaarmaking? Dan kunt u hierop reageren met een zienswijze.

Om welke gegevens gaat het?

De vraag is om een overzicht openbaar te maken van de aanvragen voor de regeling Geïntegreerde gewasbescherming, onderdeel investeringen. Het gaat om gegevens van aanvragen van 1 september 2023 tot en met 4 september 2023. Het gaat om informatie over:

 • hoe wij belangstellenden hebben geïnformeerd over de regeling; 
 • hoe de loting tot stand is gekomen;
 • de ingediende aanvragen van 1 september 2023 tot en met 4 september 2023;
 • welke bedrijven zijn ingeloot en welke bedragen wij hebben uitgekeerd.

Wij zijn van plan om de gevraagde informatie openbaar te maken. Hieronder ziet u hoe wij dat doen.

Zaaknummer Indienmoment Subsidie
Ingediend
Begroot
Subsidie
Toegekend
Begroot
Resultaat-
status
Aanvrager Bezoek-
straat
Bezoek-
huis-
nummer
Bezoek-
postcode
Bezoek-
plaats
GGINVEST-0123456X 1-9-2000 09:04 10.000 0 Ingetrokken A. Aanvrager StraatA 1 1234AB Plaats
GGINVEST-0123456Y 2-9-2000 21:57 35.000 0 Afgewezen VOF B. Bereik StraatB 2 1234BC Plaats
GGINVEST-0123456Z 3-9-2000 21:15 80.000 80.000 Toegewezen C. Cornelis StraatC 3 1234CD Plaats

Reageren met een zienswijze

In de Wet open overheid (Woo) staat dat informatie die bij de overheid aanwezig is, meestal openbaar is. Soms zijn er redenen (uitzonderingsgronden) waarom dat niet zo is. Dan maken wij informatie niet openbaar. Gaat het bij dit verzoek om gegevens over u of uw bedrijf? En bent u het er niet mee eens dat wij die openbaar maken? Dan kunt u een zienswijze doorgeven en laten weten om welke reden(en) u dat niet wilt. U kunt uw zienswijze doorgeven vanaf 29 mei 2024 tot en met 11 juni 2024. Dat kan digitaal of per post.

Digitale zienswijze

Wilt u uw zienswijze digitaal doorgeven? Doe dat dan via het digitale formulier op Mijn RVO. Meldt daarin om welke reden(en) u de gegevens niet openbaar wilt laten maken. 

Wilt u iemand machtigen om de zienswijze voor u door te geven? Dit doet u op Iemand machtigen of gemachtigd worden.

Zienswijze per post

Geeft u uw zienswijze liever per post door? Zorg er dan voor dat deze gegevens in uw zienswijze staan:

 • uw relatienummer
 • uw Uniek Bedrijfsnummer (UBN)
 • het kenmerk van het verzoek: Woo/2024/017
 • uw naam of uw bedrijfsnaam
 • welke gegevens u niet openbaar wilt hebben
 • de reden waarom u de gegevens niet openbaar wilt hebben

U stuurt uw zienswijze naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Vergunningen en Handhaving Waterkwaliteit
Afdeling Woo
Kenmerk: Woo/2024/017
Postbus 1492
8001 BL Zwolle

Na uw zienswijze

Wij beoordelen alle zienswijzen die op tijd zijn doorgegeven. We houden daarbij rekening met de uitzonderingen die in de Woo staan. Daarna publiceren we het besluit op de website van de Rijksoverheid. 

Uw gegevens zelf bekijken

Wilt u uw gegevens eerst zelf bekijken? Dat kan op Mijn RVO:

Deze subsidie staat niet in Mijn dossier. Daarom klikt u op Mijn RVO op Beheren om bij uw aanvraag te komen. Daar ziet u ook berichten over uw aanvraag.

Opvragen gegevens niet mogelijk

Het is niet mogelijk om uw gegevens bij ons op te vragen. Ook niet met een zogenaamde pro forma zienswijze. Dit komt door het grote aantal belanghebbenden bij dit Woo-verzoek.

Veelgestelde vragen

Wij hebben voor u de veelgestelde vragen over het openbaar maken van gegevens verzameld.

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?