Besparen op beheer en onderhoud

Gepubliceerd op:
15 maart 2024

Gemeenten en private partijen kunnen in bepaalde gevallen besparen op beheer en onderhoud in de gebouwde omgeving door klimaatadaptieve maatregelen te treffen. Interessant zijn die maatregelen die op termijn leiden tot een beperking van het noodzakelijk (vervangings) onderhoud. Integrale afstemming tussen de aanlegkosten van klimaatadaptieve maatregelen en de gevolgen voor de kosten van beheer en onderhoud is nog niet iets vanzelfsprekends voor gemeenten (intern) en private partijen en komt daardoor nog niet vaak voor.

Werking

  • Het aanbrengen van robuuste beplanting in tuinen en openbare ruimte, die beter bestand is tegen extreme weertypen (droogte en hitte). 
  • Gebruikmaking van innovatieve, levensduur verlengende ophoogtechnieken voor infrastructuur kan leiden tot een significante besparing (tot 34%) 47 op de levensduurkosten, in het bijzonder in gebieden die kampen met bodemdaling.
  • Door het vasthouden en trager afvoeren van hemelwater kan bespaard worden op de kosten voor (aanleg en) van de HWA riolering. N.B: dit zou tot lagere rioolheffing moeten leiden ten gunste van eigenaren.

De contante waarde van de lagere beheer en onderhoudskosten afzetten tegen de hogere aanlegkosten om inzicht te krijgen in de totale levensduurkosten. Wanneer de aanleg van de openbare ruimte, met klimaatadaptieve maatregelen gebeurt door een ontwikkelaar en de gronden vervolgens ‘om niet’ worden overgedragen aan de gemeente voor het beheer & onderhoud. Dan ontbreekt bij de ontwikkelaar de incentive om kwalitatief hoogwaardige maatregelen door te voeren zonder extra middelen.

Voorbeeld

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?