BIZ-fonds

Gepubliceerd op:
27 februari 2024

De Wet definitieve regeling van de Bedrijven Investeringszones (BIZ) stelt bedrijven in staat om samen te investeren in de openbare ruimte met als doel een schone, veilige en aantrekkelijke bedrijfsomgeving.

Werking

De BIZ-bijdrage is een bestemmingsbelasting die op verzoek van ondernemers wordt geheven om met de opbrengst activiteiten in de openbare ruimte en op internet van en voor deze ondernemers te realiseren. De belastingopbrengst wordt daartoe als subsidie uitgekeerd aan een door de ondernemers opgerichte uitvoeringsorganisatie. De heffing van de BIZ-bijdrage beperkt zich tot een bepaald gebied in de gemeente, de bedrijveninvesteringszone (BIZ). Vaak gaat het om een winkelgebied of een industrieterrein. De ondernemers staan zelf aan de basis van extra voorzieningen of ingrepen of het terrein of in de wijk. Die eigen verantwoordelijkheid zorgt voor een sterke impuls., maar er moet voldaan worden aan verschillende wettelijke eisen.

Voorbeeld 1

Ondernemers en pandeigenaren hebben in 2017 voor het centrum van Veenendaal de Stichting Bedrijven Investeringszone (BIZ) Winkelstad opgericht. De stichting heeft de gemeenteraad verzocht een draagvlakmeting te organiseren en bij een positieve uitslag de BIZ voor het centrum in te stellen. De draagvlakmeting is positief uitgevallen voor de BIZ. Dat betekent dat met ingang van 1 januari 2018 de gemeente de BIZ-bijdragen int en dit als subsidie uitkeert aan de stichting. Binnen de stichting bepalen ondernemers en pandeigenaren gezamenlijk waaraan het geld wordt besteed.

Voorbeeld 2

Op het bedrijventerrein Capelle-West (binnendijk) is er in 2017 op initiatief van de ondernemers in Capelle-West (binnendijks) een Bedrijven Investeringszone ingesteld. Het stichtingsbestuur heeft ter uitvoering van de zogenaamde BIZ-activiteiten in het BIZ-plan de volgende kernwoorden (thema’s) beschreven: 

  1. Schoon
  2. Veilig
  3. Attractiviteit
  4. Innoverend
  5. Bereikbaarheid

Door het zichtbaar worden van de eerste resultaten van de BIZ zal de betrokkenheid van de ondernemers bij Capelle-West nog meer versterkt worden. Door synergie staan de ondernemers van BIZ Capelle-West sterk. Door het bestuur en de in te stellen commissies wordt er alles aan gedaan door het bestuur en de commissies om de randvoorwaarden voor de ondernemers en het ondernemen in Capelle-West te verbeteren. De eerste projecten worden in nauw overleg tussen gemeente en het BIZ bestuur opgepakt.

Meer informatie?

Ondernemersplein.kvk.nl

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?