Crowdfunding

Gepubliceerd op:
15 maart 2024

Crowdfunding is een financieringsvorm waarbij een groep (vaak particuliere) investeerders samen een project (financieel) mogelijk maken. Doorgaans gaat het om ‘geefgeld’ maar er zijn ook crowdfundingsvormen met peer-to-peer particuliere leningen, of in-kind bijdragen in de vorm van menskracht.

Werking

De groep (financiële) investeerders brengt een aanzienlijk bedrag bij elkaar om een project te financieren. Financiële crowdfunding kent twee vormen: het kan gaan om giften of om leningen met rente. In het laatste geval is er voor het aflossen van de lening een vorm van ‘terugverdienen’ nodig, zoals bijvoorbeeld het geval is bij duurzame energieopwekking. Naast financiële bijdragen kan ook geïnvesteerd worden in de vorm van kennis, materiaal of tijd. In het geval van (duurzame) gebiedsontwikkeling kunnen particuliere investeerders worden geworven onder de bewoners en gebruikers van een gebied. Een voorbeeld hiervan is het aandeelhouderschap van wijkbewoners in windmolens of andere duurzame vormen van energieopwekking. Met crowdfunding krijgen (toekomstige) bewoners en belanghebbenden een stem en toekomstbestendige betrokkenheid in de gebiedsontwikkeling.

Voorbeelden

  • Oneplanetcrowd en GreenFund Holland zijn crowdfunding-platforms waar allerlei duurzame projecten via leningen worden gefinancierd:
In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?