Duurzaamheidslening

Gepubliceerd op:
15 maart 2024

Ruim 100 gemeenten verstrekken in samenwerking met SVn een Duurzaamheidslening. Hiermee kan een particulier of ondernemer bij de gemeente geld lenen om de eigen woning of gebouwen energiezuinig te maken of energie op te wekken. Enkele gemeenten bieden deze lening ook aan voor groene daken en gevels.

Werking

De stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) helpt gemeenten en provincies bij de financiële afhandeling van leningen aan particulieren of ondernemers. Hiervoor gaan decentrale overheden een overeenkomst aan met SVn. SVn biedt verschillende leningsproducten aan en de Duurzaamheidslening is hier één van. De financiële specificaties van de Duurzaamheidslening (bv. looptijd, rente, etc) zijn door SVn vastgesteld, maar iedere gemeente bepaalt zelf in een verordening de inhoudelijke voorwaarden. De gemeente bepaalt dus wie in aanmerking komt voor een lening (doelgroep, woningsegment), en welke maatregelen ermee gestimuleerd worden (vb. energiebesparing, energieopwekking, en/of klimaatadaptatie). Daarnaast stelt de gemeente geld voor de leningen beschikbaar.

Welke maatregelen in aanmerking komen voor een Duurzaamheidslening verschilt dus per gemeente. Ook de aanpak verschilt: sommige gemeenten stellen een gedetailleerde lijst met maatregelen op, terwijl anderen alleen op hoofdlijnen de beleidsdoelen vastleggen waar de maatregelen aan moeten bijdragen. De Duurzaamheidslening wordt veel gebruikt om energiebesparingsmaatregelen (bijvoorbeeld een zuinige verwarmingsinstallatie, gevel-, dak-, vloerisolatie en HR++ glas) en energieopwekking (bijvoorbeeld zonnepanelen, micro-windturbines) te stimuleren. In enkele gemeenten kan ook voor de aanleg van groene gevels en daken een Duurzaamheidslening worden aangevraagd. De financiële specificaties van de Duurzaamheidslening (vastgelegd door SVn) zijn als volgt: De lening heeft een looptijd van 10 jaar tot bedragen van € 7.500 en een looptijd van 15 jaar voor grotere bedragen. De lening bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000. Het rentetarief staat gedurende de gehele looptijd vast en is voordeliger dan bij reguliere persoonlijke leningen (zie ook de actuele rentetarieven van SVn).

Voorbeeld

De ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ is een maatwerkproduct dat SVn samen met de provincie Gelderland en een aantal Achterhoekse gemeenten heeft ontwikkeld, en staat los van de Duurzaamheidslening. Het is ontstaan vanuit de behoefte om in die regio één lening aan te bieden voor verschillende beleidsthema’s die spelen bij bestaande woningen, zoals de energietransitie, asbestsanering, langer zelfstandig thuis blijven wonen, en het opknappen van gedateerde woningen. Sommige gemeenten, zoals gemeente Berkelland, stellen de Toekomstbestendig Wonen Lening ook beschikbaar voor maatregelen voor klimaatadaptatie.

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?