Green bond

Gepubliceerd op:
15 maart 2024

Een Green bond (ook wel groene obligatie) is een obligatie waarmee beleggers investeren in duurzame projecten. De lening dient als financiering voor duurzame projecten en er wordt een vaste rente over vergoed. Een Green bond kan uit een bundeling van meerdere projecten bestaan.

Werking

Als een overheid of een bedrijf geld nodig heeft om bijvoorbeeld een nieuwe weg aan te leggen of een windpark te bouwen dan kan het door het uitgeven van een obligatielening aan financiering komen. Een obligatie is een instrument om vreemd vermogen aan te trekken en wordt uitgegeven door een overheid of een bedrijf. Gedurende de looptijd van een obligatie, ontvangt de obligatiehouder reguliere rentebetalingen gebaseerd op een vooraf bepaalde vaste rente. Degene die de obligatie koopt, kan het ook weer doorverkopen op de beurs. Het geld dat een overheid of bedrijf met de uitgifte van een groene obligatie ophaalt, wordt specifiek gebruikt voor de financiering van een duurzaam project, zoals een windpark, een duurzaam bosbouwproject of waterrecycling.

De Nederlandse overheid gaf in 2019 voor het eerst groene obligaties uit, onder andere voor het versterken van waterkeringen voor de zeespiegelstijging, en voor het realiseren van 130 km veilige dijken. De deelstaat Nord Rhein Westfalen gaf in 2015 een Sustainability Bond uit met een looptijd van 10 jaar. Het geld werd gebruikt voor verschillende projecten op het gebied van sociale duurzaaamheid, maar ook voor ecologische restauratieprojecten in het stroomgebied van de Rijn, met als doel bij te dragen aan overstromingspreventie.

Sustainability Bond Madrid: gereviewd door Sustainalytics.

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?