Groene leges

Gepubliceerd op:
15 maart 2024

Partijen die een vergunning aanvragen voor bouw, verbouw, energieopwekking, evenementen of andere activiteiten krijgen korting of vrijstelling op de leges voor de vergunningaanvraag wanneer het de aanvraag voor een (aantoonbaar) duurzaam project betreft.

Werking

Wie een vergunning aanvraagt bij de gemeente, bijvoorbeeld voor nieuwbouw of verbouw, moet hiervoor leges betalen. Hiermee worden administratieve kosten van het in behandeling nemen van de vergunningsaanvraag gedekt. Via groene leges (ook wel groene legeskorting genoemd) geven gemeenten korting of vrijstelling op de leges voor de vergunningaanvraag wanneer het de aanvraag voor een duurzaam project betreft. De doelgroepen en maatregelen die in aanmerking komen voor groene legeskorting verschillen per gemeente.

De groene leges maken aanvragers op het moment van verbouwen bewust van duurzame alternatieven, en stimuleren deze via de vrijstelling of korting. Het moment van verbouw is vaak ook het moment om dit soort keuzes voor toekomstbestendigheid mee te nemen.

Voorbeeld

In 2016 is de gemeente Enschede als één van de eerste gestart met het verlenen van een vrijstelling voor de leges die betaald worden bij een vergunningaanvraag wanneer deze aanvraag voor een ‘groen project’ is. Zodoende is er voor 870.000 euro vrijstelling verleend aan initiatieven die een aanmerkelijke (meer dan wettelijk verplichte) bijdrage leveren aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen. Deze investeringen betroffen nieuwbouw en hergebruik van particuliere en bedrijfsgebouwen. Wegens het succes, en dus de financiële consequenties, is het tweejarige experiment in 2016 voortijdig stopgezet. Op basis van de evaluatie is besloten om de voorwaarden voor vrijstelling over de hele linie aan te scherpen.

Zo werd besloten de regeling te sluiten voor woningcorporaties. Het initiatief ‘Groene leges’ is met die voorwaarde doorgestart met 500.000 euro aan ruimte om vrij te stellen tot eind 2017. Inmiddels is gemeente Enschede overgestapt op andere beleidsinstrumenten om duurzaam (ver)bouwen te stimuleren.

Groene leges zijn wel actueel in andere gemeenten. Vaak geldt de korting of vrijstelling voor maatregelen zoals de isolatie van woningen en het plaatsen van zonnepanelen en zonneboilers. In Oldenzaal, Arnhem en Den Haag komt ook de aanleg van groene daken en gevels in aanmerking voor groene legeskorting.

 

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?