Impactlening

Gepubliceerd op:
15 maart 2024

Een impactlening is een lening met een rentekorting aan bedrijven en organisaties met aantoonbare positieve duurzame of maatschappelijke impact.

Werking

Een impactlening is een lening met rentekorting bedoeld voor bedrijven en organisaties met aantoonbare positieve duurzame of maatschappelijke impact. Of een bedrijf in aanmerking komt voor een impactlening, kan bijvoorbeeld via keurmerken getoetst worden. In het voorbeeld van de Rabo Impactlening richten de geselecteerde keurmerken richten zich op andere duurzaamheidsthema’s dan klimaatadaptatie.

Voorbeeld

De Rabobank biedt, in samenwerking met de Europese Investeringsbank (EIB), de Rabo Impactlening aan. Dit is een zakelijke lening met 0,65% rentekorting voor bedrijven en organisaties van maximaal 3000 fte die in het bezit zijn van één van de door Rabobank geselecteerde duurzaamheidskeurmerken. De looptijd van de Rabo Impactlening is 5 of 10 jaar, en de lening moet tussen € 250.000 en € 7,5 miljoen bedragen.

De lijst van geselecteerde keurmerken waarmee bedrijven in aanmerking komen voor rentekorting wordt jaarlijks herzien. De huidige selectie richt zich in eerste instantie op thema’s als circulariteit (bv. Cradle to cradle), klimaatmitigatie (bv. CO2 prestatieladder), dierenwelzijn (bv. Beter Leven), duurzame land- en bosbouw (bv. FSC, Rainforest Alliance, EKO), maatschappelijk verantwoord ondernemen (bv. MVO prestatieladder) en eerlijke handel (bv. Max Havelaar). Verder zijn twee keurmerken voor gebouwen opgenomen in de lijst (GPR Gebouw en BREEAM-NL), maar deze keurmerken nemen klimaatadaptatie niet mee als criterium in de certificering.

Naast duurzame bedrijven kunnen ook zorg- en onderwijsinstellingen rentekorting ontvangen via de Rabo Impactlening.

Meer informatie?

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?