Inkoopkorting

Gepubliceerd op:
15 maart 2024

Door een collectieve inkoop te organiseren voor meerdere afnemers, wordt korting op de aanschafprijs mogelijk. Dit is al gangbaar voor zonnepanelen, maar ook mogelijk voor regentonnen, infiltratiekratten, en een dakadvies in combinatie met aanleg van groene daken. Een verzekeraar kan vervolgens nog premiekorting geven.

Werking

Particulieren en ondernemers ontzorgen in de stappen naar en aanschaf van klimaatadaptatie. Via een uitvraag aan potentiele afnemers de totale vraag in kaart brengen, en deze collectieve vraag aan meerdere aanbieders voorleggen. De potentiele afnemers bijvoorbeeld op basis van een kosteloos advies een op hun situatie toegespitste offerte ontvangen.

Voorbeeld

Interpolis biedt via een collectieve inkoop een maatwerk advies en aanleg van een groen dak aan voor woningeigenaren met een plat dak, of ze nu klant zijn of niet. Via de website laat Interpolis ook zien welke gemeenten, provincies en waterschappen een subsidie bieden voor groene daken. Na inschrijving bij Interpolis regelt het bedrijf Groendakcoach gratis een eerste prijsopgave, dakinspectie en offerte. Hierbij wordt gekeken of je dak geschikt is en of er eerst nog reparaties nodig zijn. De dakeigenaar wordt ook geïnformeerd over de staat ven het dak, om zo vroegtijdig schade te voorkomen.

Deze informatie komt overigens niet bij Interpolis terecht, maar met de tijdige bewustwording van de eigenaar worden potentieel toekomstige schadekosten vermeden. Bij akkoord met de offerte wordt een afspraak ingepland voor het aanleggen van het groene dak. Voor collectieve aanvragen met 5 of meer buren geldt extra korting, en worden de dakinspecties en de aanleg geclusterd. Klanten van Interpolis krijgen na aanleg van een groen dak een korting van 10% op de opstalverzekering.

Meer informatie?

Interpolis, groene daken

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?