Klimaatadaptatie in de grondexploitatie

Gepubliceerd op:
15 maart 2024

Een grondexploitatie biedt mogelijkheden om klimaatadaptieve maatregelen toe te passen in de openbare ruimte. De investeringskosten van deze maatregelen kunnen in de grondexploitatie worden opgenomen en (indien er voldoende marge is) worden gedekt uit de grondopbrengsten.

Werking

Andere financiële voordelen zijn o.a. de Lagere aanlegkosten voor het HWA riool doordat inder hemelwater dient te worden afgevoerd. En Minder watersysteemkosten (minder ppervlaktewater benodigd in het plangebied?) en mogelijk ook minder toekomstige schade uitkeringen.

Voorbeeld

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?