Meekoppelkansen

Gepubliceerd op:
15 maart 2024

Meekoppelkansen zijn klimaatadaptieve maatregelen die gelijktijdig met het toepassen van een reeds geplande maatregel kunnen worden uitgevoerd, in een gebieds- of project(her)ontwikkeling, waarbij een win-winsituatie ontstaat.

Werking

Binnen een gebied zijn er vaak meerdere ruimtelijke plannen, partijen, wensen en doelstellingen. Door voorafgaand aan een ontwikkeling na te denken over het slim combineren en integreren van maatregelen, kunnen meerdere belangen worden behartigd bij het toepassen van één maatregel. Het verknopen van ruimtelijke plannen met bijbehorende wensen en doelstellingen leidt tot kostenbesparing doordat investeringen gedeeld worden met meerdere partijen of dat investeringen niet gedaan hoeven te worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

  1. Een verdiept voetbalplein, met daaromheen een kleine tribune. Bij droog weer dient het als speel- en recreatieplek. Bij hevige neerslag ontstaat er een bassin, waarin het water wordt opgeslagen en vertraagd afgevoerd.
  2. Natuurvriendelijke oevers ter bevordering van de waterkwaliteit.
  3. Infrastructuur (fietspaden/wegen) gerealiseerd op dijkjes/kades.
In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?