Bij overgang naar een nieuwe huurder/eigenaar

Gepubliceerd op:
15 maart 2024

Wanneer een gebouw een nieuwe eigenaar of huurder krijgt, kan dit een goed moment zijn om klimaatadaptatie aan te pakken.

Werking

Wanneer nieuwe eigenaar of huurder zijn intrek neemt in een gebouw, investeert deze vaak in een nieuwe inrichting van het gebouw en/of de tuin. Dit kan aanleiding zijn om klimaatadaptatie mee te koppelen, bijvoorbeeld door het realiseren van waterberging en -infiltratie en/of het vergroenen van de tuin. Ook voor woningcorporaties of andere verhuurders kan de komst van een nieuwe huurder een goed moment zijn om bijvoorbeeld (te stimuleren om) de tuin te vergroenen.

Voor verbouwingen door een nieuwe eigenaar moet soms een vergunning worden aangevraagd. Passende en tijdige informatie via een makelaar, lening- of hypotheekverstrekker of vergunningverlenende overheid over klimaatadaptatie kan dan helpen om klimaatadaptatie meteen mee te nemen in de plannen en uitvoering.

Voorbeeld

In de Rivierenbuurt in Amsterdam Zuid, een gebied dat regelmatig met wateroverlast kampt, knapte woningcorporatie Alliantie in 2019 bij wijze van pilot drie tuinen bij woningen op tot klimaatbestendige tuinen. Dit gebeurde voorafgaand aan de komst van nieuwe huurders. De tuin werd expliciet genoemd in de advertenties, en de nieuwe huurders kregen een annex over de tuin gekoppeld aan het huurcontract. De investering van €2.100 – 2.500 per tuin werd vergoed uit het mutatiebudget of het investeringsbudget van de woningcorporatie.

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?