Geplande renovatie/groot onderhoud gebouw

Gepubliceerd op:
15 maart 2024

Tijdens groot onderhoud en renovatie worden gebouwen aangepast aan de eisen van deze tijd. Dit kan gaan om verbetering van de isolatie, aanpassingen om te voldoen aan veiligheidsnormen, en vervanging van versleten elementen zoals daken. Wanneer geïnvesteerd wordt in het grondig aanpakken van de locatie, kan een klimaatbestendige inrichting relatief eenvoudig en (kosten)efficiënt worden meegenomen in de plannen.

Werking

Ongeveer 60% van de gemiddelde Nederlandse stad bestaat uit private ruimte. Participatie van vastgoedeigenaren en -gebruikers in klimaatadaptatie is dus essentieel. Ondanks de aanzienlijke nieuwbouwopgave die er in veel delen van Nederland ligt, is en blijft het overgrote deel van de huizen en bedrijfspanden bestaand vastgoed. Renovatie en groot onderhoud van dit vastgoed kan aangegrepen worden om gebouwen en terreinen klimaatbestendiger te maken. Bij renovatie (eens in de 30-40 jaar) wordt een gebouw gedeeltelijk vernieuwd. Denk bijvoorbeeld aan gevelvervanging of dakrenovatie. Bij groot onderhoud (eens in de 10-20 jaar) worden delen van het gebouw hersteld of vervangen. Denk bijvoorbeeld aan de vervanging van kozijnen. Aangezien er tijdens renovatie en groot onderhoud toch al ingrepen gedaan worden, kan klimaatadaptatie vaak kosteneffectief meegekoppeld worden. Dit kan bijvoorbeeld door de aanleg van een koele gevel (lichtgekleurde of koele materialen) of beschaduwde gevel, een blauw-groen dak, of zonwering, of door aanpassingen om het gebouw beter bestand te maken tegen overstromingen. Ook kunnen waterberging en -infiltratie gerealiseerd worden in tuinen en terreinen. In de praktijk zijn klimaatadaptatiemaatregelen als onderdeel van periodiek onderhoud of een mutatiebudget vaak makkelijker te financieren dan als een aparte (aanvullende) investering. Wanneer de adaptatiemaatregelen beschouwd worden als onderdeel van de totale renovatie of ingreep, zullen de maatregelen vaak maar een klein deel van het totale budget bedragen.

Voorbeeld

Peperklip, Rotterdam

De Peperklip, een wooncomplex met 549 huurwoningen in Rotterdam-Zuid, was in 2019 toe aan groot onderhoud, dakvervanging en verbetering van de isolatie. Dit onderhoud was voor woningcorporatie Vestia en gemeente Rotterdam de aanleiding om te onderzoeken hoe het woongebouw een bijdrage kon leveren aan een klimaatbestendige stad. Er werd een biodivers en waterbergend natuurdak aangelegd van 7,600 m2. Het is het langste natuurdak op een woongebouw in Nederland. De binnentuin van het gebouw werd in 2020 ook vergroend. Het project is onderdeel van LIFE@Urban Roofs Rotterdam, een door de Europese Commissie gesubsidieerd project dat als doel heeft investeringen in multifunctionele daken en klimaatadaptatie te stimuleren.

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?