Gezondheid

Gepubliceerd op:
15 maart 2024

Groene adaptatiemaatregelen hebben vaak aanvullende voordelen voor leefbaarheid, gezondheid en recreatie. Inzicht in deze brede baten van groen kan helpen om een meervoudige business case rond te krijgen.

Werking

Groene adaptatiemaatregelen (zie ook projectblad Meekoppelen met groen en biodiversiteit) hebben vaak aanvullende voordelen voor leefbaarheid, gezondheid en recreatie. Deze kunnen uiteenlopende vormen aannemen:

  • Bomen en groene daken vangen fijnstof af en dempen verkeersgeluid.
  • Groen en water verminderen het stedelijk hitte-eilandeffect tijdens hittegolven met ca. 2°C, waardoor met name ouderen minder negatieve gezondheidseffecten ondervinden.
  • Uitzicht op groen werkt rustgevend, en vermindert stress. Dit kan het herstel van patiënten in ziekenhuizen of verzorgingshuizen versnellen. Uitzicht op groen is verder bevorderlijk voor de concentratie, waardoor de productiviteit van werknemers wordt verhoogd. 
  • Een aantrekkelijke groene buitenruimte stimuleert mensen om te wandelen en te fietsen. Bewegen heeft een positief effect op de gezondheid en nadat mensen in een groene omgeving zijn geweest, slapen ze beter.
  • Kinderen ondervinden voordelen van buitenspelen in een groene omgeving. Zo leren ze beter samenwerken, hebben minder last van ADHD en bijziendheid en minder kans op emotionele en gedragsproblemen.
  • De aanwezigheid van buurtgroen bevordert de sociale cohesie en vermindert de kans op agressie en criminaliteit.
  • Groen biedt een aangenaam vestigingsklimaat voor bedrijven en een hogere vastgoedwaarde.

Voor bedrijven leveren investeringen in de groene omgeving een vermindering van zorg- en verzuimkosten op. Samen met het behoud van productiviteit biedt dit economische voordelen. Een gemeente kan investeringen in groen in ruim een decennium terugverdienen, door o.a. minder uitgaven aan jeugdzorg of WMO. Het grootste voordeel is zichtbaar in wijken waar veel mensen wonen en nu weinig groen is. Inzicht in deze brede baten van groen kan helpen om een meervoudige business case te bouwen rond klimaatadaptatie, groen en gezondheid.

Voorbeeld

Het Slingerrijk, Olst-Wijhe

Het Slingerrijk in Olst-Wijhe is één van de natuurspeelterreinen die zijn ingericht binnen het concept Cool Nature (ontwikkeld in opdracht van de Provincie Gelderland, als onderdeel van het klimaatprogramma). Cool Nature levert een bijdrage aan klimaat- en hittebestendige steden en dorpen en realiseert robuuste speelnatuur voor kinderen. Het Slingerrijk, een terrein van 2,2 ha tussen drie wijken in Olst-Wijhe, combineert verschillende functies: waterberging, buurtnatuur en speelruimte voor kinderen. Het terrein is ontworpen in samenspraak met omwonenden en wordt onderhouden door de gemeente.

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?