Groen en biodiversiteit

Gepubliceerd op:
15 maart 2024

Groene adaptatiemaatregelen versterken zowel klimaatadaptatie als biodiversiteit. Ze kunnen daarom gefinancierd worden door het budget voor groenonderhoud met het budget voor klimaatadaptatie te combineren.

Werking

Veel maatregelen voor klimaatadaptatie leveren voordelen op voor biodiversiteit, en andersom. In de stedelijke omgeving wordt kwetsbaarheid voor wateroverlast en hittestress veelal veroorzaakt door de hoge versteningsgraad. Het vervangen van stenen door groen zorgt dan voor meer infiltratiemogelijkheden, minder hittestress en meer biodiversiteit. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan groene daken, geveltuintjes, de vergroening van tuinen en openbare ruimte, en de aanleg van vijvers, watergangen en oppervlaktewater. Groene adaptatiemaatregelen zijn vaak goedkoper en doelmatiger in het vasthouden van regenwater dan technische adaptatiemaatregelen (zie infographic Noord-Veluwe). Op grotere schaal zijn Ruimte voor de Rivier en de Zandmotor voorbeelden van projecten waarbij klimaatadaptatie en groen/biodiversiteit elkaar versterken.

Dit soort groene oplossingen voor klimaatadaptatie worden ook wel ‘Nature-Based Solutions’, ‘Building with Nature’ of natuurlijke klimaatbuffers genoemd.

De synergiën tussen groen/biodiversiteit en klimaatadaptatie bieden een kans om het budget voor groenonderhoud (en/of het versterken van de stedelijk ecologie) te combineren met het budget voor klimaatadaptatie om zo groene adaptatiemaatregelen te financieren. Daarnaast hebben groene oplossingen ook aanvullende voordelen, zoals beschreven in het projectblad Meekoppelen met gezondheid.

Voorbeeld

Dwingelderveld

In het Nationaal Park Dwingelderveld is een voormalige landbouwenclave omgevormd tot natte heide. Door het dempen van sloten en het herstel van het slenkensysteem is de natuurlijke waterhuishouding hersteld. Het natte natuurgebied dat zo ontstaan is, kan zo’n 1,2 miljoen m3 regenwater tijdelijk vasthouden. Het gebied draagt daarmee bij aan het voorkomen van droogte en wateroverlast, en heeft daarnaast een hoge natuurwaarde en recreatieve waarde.

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?