Meekoppelen omgevingsmanagement

Gepubliceerd op:
15 maart 2024

Bij nieuwbouwprojecten kan klimaatadaptatie vanaf het begin af aan meegenomen worden in het ontwerp- en planningsproces. De gemeente kan dit bevorderen door enerzijds eisen te stellen aan de klimaatbestendigheid van de nieuwbouw en anderzijds (mede) te investeren in een klimaatbestendige buitenruimte rondom nieuwbouwlocaties.Wanneer een gemeente contact legt met bewoners, bedrijven of andere partijen rondom de energietransitie of andere ruimtelijke opgaven, kan klimaatadaptatie hier logischerwijs in meegenomen worden. Samen optrekken richting stakeholders is niet altijd efficiënter (interne afstemming kost tijd), maar doorgaans wel effectiever (groter en beter bereik).

Werking

Combineer verschillende (duurzaamheids)onderwerpen wanneer de gemeente voorlichting of participatie organiseert. Als collega’s voorlichting of participatie (bijvoorbeeld bewonersavonden of ontwerpateliers) organiseren rondom aanverwante opgaven, kijk dan of klimaatadaptatie hier ook in meegenomen kan worden. Ook wanneer bewoners geïnformeerd worden over de besparingsmogelijkheden en het belang van het isoleren van hun woning, kan informatie over maatregelen voor klimaatadaptatie (bijvoorbeeld afkoppelen; tegel eruit, groen erin; groen dak) en hun voordelen rond verkoeling meegenomen worden.

De interne afstemming en oplijning van de communicatie en participatie kost doorgaans meer tijd dan wanneer iedere opgave zelf haar eigen traject richting inwoners of bedrijven vormgeeft. Daar staat tegenover dat de oplossingen meer integraal duurzaam worden aangereikt (bijvoorbeeld combinatiedaken met groen en zonnepanelen), en dat er een bredere groep wordt bereikt die dan een aanspreekpunt heeft in plaats van drie verschillende.

Voorbeeld

Met de campagne “Eén voor één groener” informeert gemeente Heerenveen over lopende projecten, tips, ambities en nieuws op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie.

In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?