Boom aanplanten

Laatst gecontroleerd op:
21 juni 2024
Gepubliceerd op:
5 april 2024

Bomen zijn een belangrijke bron van schaduw en verkoeling. Ze kunnen geplaatst worden langs zogenaamde schaduwroutes door een stad, en zorgen via verdamping voor extra verkoeling. Door inheemse soorten te kiezen, kan ook de plaatselijke fauna profiteren.

Indicatieve investeringskosten

v.a. €500 per boom (14-16cm)

Indicatieve beheer- en onderhoudskosten

€10 /stuk

Aandachtspunten aanleg 

 • Een flinke boom heeft gemiddeld een vak van 5 x 5 meter en een meter diep nodig als groeiplaats.
 • Kies bomen passend bij bodemprofiel (nat/droog). Bij een te hoge grondwaterstand zal de boom in de breedte gaan wortelen i.p.v. in de diepte en zo schade kunnen veroorzaken aan wegen. Ook kunnen sommige bomen niet tegen natheid of juist droogte en sterven ze af. Andere eigenschappen van veel toegepaste boomsoorten zijn hier te vinden: Bomenposter WUR
 • Clusters van bomen zijn goede windvangers en geven veel koelte. Qua brandveiligheid is het risico wel hoger bij veel bomen dicht op elkaar. Maak daar een goede afweging in. 
 • Bomen planten in bestaande bouw: plant ze niet zomaar in bestaande grond in, die is vaak niet van voldoende kwaliteit om de boom te kunnen voeden. Let op het voorkomen van bodemverdichting bij het opbrengen van nieuwe grond. Boomgranulaat is daar een mogelijke oplossing voor. Hier wordt momenteel onderzoek naar gedaan: Proef groeimedia Amsterdam
 • Bij verdichting is het ook mogelijk om een beluchtingssysteem aan te leggen dat zorgt voor voldoende zuurstof in de ondergrond. 
 • Leg worteldoek of een andere (ecologische) vorm van begrenzing wanneer bomen dicht bij kabels en leidingen worden geplant. 
 • Zorg voor voldoende diversiteit in het bomenbestand, om ziekten en plagen te voorkomen.

Aandachtspunten beheer 

 • Maak een afweging van kwaliteit t.o.v. kwantiteit bij bomen; bomen die geen toegevoegde waarde (meer) hebben, kunnen soms beter ingewisseld worden voor een kleiner aantal fatsoenlijke bomen met goede groeiplaats. 
 • Een optie is om beheer en onderhoud de eerste paar jaar in dienst van de aannemer te laten. 
 • Elke 2 à 3 jaar alle bomen inventariseren en snoeien. Gemiddeld wordt er jaarlijks ongeveer 1% van het bomenbestand gekapt en vervangen vanwege veiligheid. 
 • Bij ophogen: niet te veel grond op de wortels leggen (stamaanzet). Het is beter om geen ophoging op wortels aan te brengen. Wortelhals dient altijd zichtbaar te blijven.
 • Plantenbakken of -zakken met bomen zijn niet standaard aan te raden, i.v.m. grote irrigatiebehoefte en het feit dat bomen onderling veel ‘contact leggen’ via de bodem. 

Klimaatadaptieve maatregel

 • Droogte
 • Hitte
 • Natuurinclusiviteit
 • Neerslag

Bronnen

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?