Producten verkopen in Colombia

Laatst gecontroleerd op:
27 april 2023
Gepubliceerd op:
1 oktober 2012

De strenge veiligheidspolitiek van de afgelopen 20 jaar heeft zijn vruchten afgeworpen. Colombia heeft een groeiende economie. Het imago van Colombia is niet altijd positief geweest. Al meer dan 40 jaar wordt het land geteisterd door gewapende binnenlandse conflicten. Maar dankzij het strenge veiligheidsbeleid steeg sinds 2010 het bruto binnenlands product (bbp) met ruim 11%. Dit is een grotere groei dan in andere landen in de regio. Ook nam het aantal buitenlandse investeringen in Colombia toe.

Wilt u na het lezen van de informatie op deze pagina meer weten over producten verkopen en marketing in Colombia? Neem dan contact op met één van onze adviseurs. 

Geen homogene markt

Colombia beschikt over veel mineralen en grondstoffen zoals olie, steenkool en koffie. Het land kent geen homogene markt. De driehoek Bogotá-Medellín-Cali en de Atlantische kuststrook met de steden Cartagena, Barranquilla en Santa Marta vormen aparte industriële centra met eigen kenmerken. De drie kuststeden zijn door hun havens voornamelijk vanuit logistiek oogpunt belangrijk voor de Colombiaanse economie. In Bogotá woont een kwart van de bevolking en veel grote ondernemingen hebben er hun hoofdkantoor of een vertegenwoordiging. Ook de regering, ministeries en ambassades zijn in Bogotá gevestigd.

Investeren in productieapparaat

Veel Colombianen hebben een goed opleidingsniveau en reizen regelmatig, waardoor ze weten wat er in de wereld te koop is. Maar door gebrek aan technologische ontwikkeling hebben Colombiaanse bedrijven vaak verouderde productiemethoden en werken ze enigszins inefficiënt. Om beter te concurreren zijn de komende jaren veel investeringen nodig in de modernisering van het productieapparaat. Ook investeringen in infrastructuur zijn noodzakelijk.

Distributiekanalen

Colombia kent een groot aantal distributiekanalen en distributiemethoden. Bijvoorbeeld de traditionele methode, waarbij de groothandel producten verkoopt aan bedrijven.

Een aantal producten, zoals grondstoffen, wordt zonder tussenkomst van agent of distributeur geïmporteerd. Toch maken veel bedrijven nog gebruik van een regionale agent of distributeur. Dit komt voornamelijk door het ontbreken van een goede infrastructuur en logistieke verbindingen.

Franchising

In Colombia wordt franchising steeds belangrijker, zowel als marketingsysteem als voor bedrijfsontwikkeling. Omdat Colombia buitenlandse investeringen en handel aanmoedigt, zijn er kansen voor de franchisesector.

Financiering

Het Colombiaanse financieringslandschap is breed en divers. De financiering concentreert zich rond private partijen, zoals commerciële banken en investeringsmaatschappijen. Voor buitenlandse midden- en kleinbedrijven is het soms moeilijk om toegang te krijgen tot financiering.

Overheidsaanbestedingen

Leveranties aan de overheid verlopen via openbare aanbestedingen. Bij kleine contracten of in specifieke gevallen kan hiervan worden afgeweken. Individuen en bedrijven die willen meedingen naar overheidsopdrachten moeten zich inschrijven bij een Colombiaanse Kamer van Koophandel. Wie niet in Colombia woont of daar geen bedrijfsvestiging heeft, moet gebruikmaken van een lokale agent of wettelijk vertegenwoordiger.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?