Marktrapport Japan: kansen in de chemiesector

Gepubliceerd op:
1 juni 2021
Laatst gecontroleerd op:
27 maart 2024

Hoe ziet de chemische industrie in Japan eruit en welke kansen biedt dat voor Nederlandse bedrijven met oplossingen in verduurzaming? Op deze pagina vindt u een samenvatting van het rapport 'Sector Study Chemistry: Sustainable Materials & Processes'. Vraag het rapport gratis op via de aanvraagbutton onder aan deze pagina.

Rapport 'Sector Study Chemistry: Sustainable Materials & Processes'

In 2020 is een sectorstudie uitgevoerd naar de chemische sector in Japan, in opdracht van RVO en de Nederlandse ambassade in Tokio. Het rapport gaat in op hoe Nederland en Japan de verduurzaming van de chemische sector aanpakken, welke kansen dit oplevert voor Nederlandse bedrijven in Japan, en wat de beste aanpak is om deze kansen te benutten.

Achtergrond van de chemiesector in Japan

De chemische sector is, op de transportsector na, de grootste maakindustrie in Japan. De verkoopwaarde van chemische producten was in 2019 maar liefst 168 miljard euro; het merendeel daarvan was bestemd voor de binnenlandse markt.

De sector gaf in 2019 € 6,8 miljard uit aan R&D. Toch loopt de Japanse chemie-industrie internationaal gezien achter met de verduurzaming van processen en de output. De Japanse overheid heeft doelstellingen geformuleerd voor 2030 en 2050 op het gebied van CO2-reductie. De doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te produceren, legt druk op de sector en Japan is toe aan toekomstgerichte vernieuwingen.

Dit biedt kansen aan innovatieve ondernemers en kennisinstellingen in Nederland. Er is in Japan vraag naar Nederlandse kennis die een bijdrage levert aan CO2-reductie van de chemische industrie. Japanse bedrijven lopen (nog) niet voorop in de verduurzaming van hun chemische sector, maar zoeken naar bewezen innovaties.

Kansen voor Nederlandse bedrijven op de Japanse chemiemarkt

Elektrificatieprocessen

De Japanse chemiesector biedt kansen op het gebied van elektrificatieprocessen, zoals membraanseparatie, kristallisatie en warmtepomptechnologieën; daarnaast ook voor chemisch recycling van plastic.

Verduurzamen chemisch proces

Ook voor Nederlandse ondernemers met concrete innovaties voor het verduurzamen van het chemisch proces, liggen kansen in Japan. Chemische recycling van plastic, waterbeheer in het proces en 'end-of-life mitigation' zijn kansrijk in Japan. Dit alles binnen de context van emissiereductie.

4 tips voor de Japanse chemiemarkt

1. Bereid u goed voor

Voor succesvol zakendoen in Japan is een goede voorbereiding met een heldere, gedetailleerde bedrijfspresentatie van groot belang om vertrouwen te wekken en een netwerk te creëren. Werken met een Japanssprekende zakenpartner of agent is te adviseren.

2. Word lid van een Japanse sectororganisatie

Om succesvol de Japanse markt te betreden, is lidmaatschap van een relevante sectororganisatie sterk aan te bevelen. Dat biedt waardevolle marktkennis en een eerste netwerk. 

3. Neem deel aan evenementen

Deelname aan internationale beurzen en handelsmissies kan een goede eerste springplank zijn naar de Japanse chemiemarkt.

4. Neem contact op met de ambassade

De ambassade in Japan kan bemiddelen bij deelname aan zulke evenementen. Maak gebruik van elke gelegenheid om contact te leggen met belangrijke relaties en vergroot uw kansen in Japan door contact op te nemen met de ambassade in Tokio.

Gratis het volledige rapport ontvangen?

Het volledige marktrapport gaat uitgebreid in op de kansen in de chemiesector in Japan en hoe u deze markt kunt benaderen.

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?