Producteisen Maleisië

Gepubliceerd op:
13 december 2011
Laatst gecontroleerd op:
23 april 2021

Maleisië hanteert bepaalde eisen waar producten aan moeten voldoen. In Nederland zijn er instanties die certificaten bij export afgeven. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste organisaties.

Normen

SIRIM Berhad is de nationale organisatie voor normalisatie en kwaliteit in Maleisië. In opdracht van het Department of Standards Malaysia biedt SIRIM Berhad informatie over nationale en internationale (kwaliteits)standaarden met een focus op industriële ontwikkeling. Dit is ook de overheidsinstantie die zich bezighoudt met industrieel onderzoek en ontwikkeling. Maleisië houdt zich aan de WTO 'Standard Code' voor technische handelsbelemmeringen.

Farmaceutische en cosmetische producten

Farmaceutische en cosmetische producten vallen onder de 'Control of Drugs and Cosmetics Regulations 1984'. Geneesmiddelen die bestemd zijn voor de Maleisische markt, moeten vooraf geregistreerd worden bij de Drug Control Authority (DCA), onderdeel van het National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA). Deze instantie ziet ook toe op correcte etikettering van geregistreerde producten. Bij cosmeticaproducten moet u aan de NPCB online melden dat ze voldoen aan de ASEAN Cosmetic Directive.

Levensmiddelen

In de 'Food Act 1983' en de 'Food Regulations 1985' staan voorschriften over voedselveiligheid en de import en etikettering van levensmiddelen. De Food Safety and Quality Division van het Maleisische Ministry of Health geeft informatie over regelgeving voor voedingsmiddelen.

Planten(delen) en plantaardige producten

Voor de invoer van planten en plantendelen is een invoervergunning en een gezondheidscertificaat vereist. Materiaal wordt bij aankomst geïnspecteerd door de Maleisische quarantainedienst.

Dieren en dierlijke producten

Het Department of Veterinary Services, Ministry of Agriculture gaat over de regelgeving en certificaten voor de invoer van dierlijke producten in Maleisië. Geïmporteerd rundvlees, lamsvlees, gevogelte en producten op basis van eieren moeten afkomstig zijn van goedgekeurde productiefaciliteiten/slachthuizen die voldoen aan de halaleisen. Hierbij wordt het hele productieproces in ogenschouw genomen. De centrale instantie in Maleisië voor halalcertificering is de Halal Industry Development Corporation.

Sanitaire en fytosanitaire maatregelen

Kennis van sanitaire en fytosanitaire maatregelen van landen buiten de EU is nodig bij export. Het gaat om export van dieren, producten van dierlijke oorsprong, planten en plantaardige producten. Meer informatie over sanitaire en fytosanitaire maatregelen vindt u op de portal Access2Markets van de EU. U heeft de HS-code nodig om de juiste informatie in de portal te vinden.

Nederlandse instanties die productcertificaten afgeven

In Nederland geeft een aantal organisaties export- en keuringscertificaten af. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste instanties. Informeer altijd bij de instantie of en welke certificaten u nodig heeft.

Instanties Onderwerpen Certificaat of keurmerk
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA  Levensmiddelen, non-foodproducten,
dieren en dierlijke producten en planten
Exportverklaringen en certificaten van vrije verkoop
(
‘free-sale’ certificaten)
Het Centrale Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden
in de Zuivel (COKZ)
Zuivelproducten Exportcertificaten voor Nederlandse zuivelproducten
Farmatec Farmaceutische producten Exportcertificaat voor farmaceutische producten of een
in- of uitvoerontheffing opiaten
De Bloembollenkeuringsdienst (BKD) Bloembollen Kwaliteits- en quarantaine-aantastingen en keuring van
de import- en export
Het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) Verse groenten en fruit Import- en exportinspectie van verse groenten en fruit
De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) Zaaizaad en pootgoed Keuring zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen
Naktuinbouw Tuinbouwproducten Controle kwaliteit van tuinbouwproducten voor de export
RVO en NVWA
Mest
Documenten bij export van mest

Meer weten?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over producteisen, normen of verpakkingsregels in Maleisië?
Wij denken graag met u mee hoe u aan de producteisen kunt voldoen.

 

 

Vragen over ondernemen in Maleisië?

Onze adviseurs helpen u graag verder.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?