Russische tegensancties

Gepubliceerd op:
30 november 2016
Laatst gecontroleerd op:
6 september 2022

Als reactie op westerse sancties heeft Rusland verschillende tegensancties ingesteld. Zo is de import en export van sommige producten beperkt of gestopt. Ook Nederlandse producten vallen hieronder. Op deze pagina leest u hier meer over.

Al in 2014 stelde Rusland tegensancties in tegen verschillende landen, waaronder Nederland. Sindsdien geldt in Rusland een importverbod voor bepaalde producten. In maart 2022 zijn er maatregelen bijgekomen om de Russische economie te beschermen, waaronder een exportverbod. Bepaal met de informatie op deze pagina of de Russische tegenmaatregelen uw bedrijf raken.

  Overzicht van tegensancties

  Naast het al bestaande importverbod, stelde Rusland in maart 2022 nog een aantal extra tegensancties in. Onderdeel van deze tegensancties is een lijst met 'onvriendelijke landen' (government.ru) van de Russische overheid. Ook Nederland staat op deze lijst.

  Rusland heeft de maatregelen die samenhangen met deze lijst breed ingestoken. Hierdoor kunnen situaties verschillend behandeld worden. Daarom zijn de gevolgen voor Nederlandse ondernemers niet altijd duidelijk. Samen met de eerder ingestelde tegensancties, kunt u rekening houden met het volgende:

  • U mag sommige producten niet exporteren naar Rusland.
  • U mag sommige producten niet importeren uit Rusland.
  • Russische bedrijven die schulden hebben bij bedrijven uit 'onvriendelijke landen' mogen deze in roebels afbetalen, tegen de officiële wisselkoers van de Russische Centrale Bank. Dit heeft gevolgen als u schulden heeft uitstaan bij Russische bedrijven.
  • Investeerders uit 'onvriendelijke landen' mogen tot eind 2022 hun aandelen in belangrijke Russische energieprojecten en banken niet verkopen. Een voorbeeld is het olie- en gasproject Sakhalin-1.
  • Het Russische luchtruim is gesloten voor luchtvaartmaatschappijen uit 'onvriendelijke' landen. Dit zorgt voor minder luchtvrachtcapaciteit.

  Als uw bedrijf een Russische entiteit is, zijn er nog meer wetten waar u rekening mee moet houden. Houd ook in gedachten dat uw Russische zakenpartner zich ook aan de Russische wetten moet houden. Hierdoor kunnen zij misschien niet meer voldoen aan bepaalde financiële verplichtingen uit het contract met u als Nederlandse toeleverancier of afnemer.

  Vragen over Russische wetten

  Heeft u specifieke vragen over Russische wetten en sancties? Soms kunt u dan het beste contact opnemen met een jurist die zowel de Nederlandse als de Russische wetten goed kent. Bij de Nederlandse ambassade in Rusland kunt u een lijst met consultants opvragen.

  Russisch importverbod: dit mag u niet exporteren naar Rusland

  Rusland stelde in 2014 een importverbod in, waardoor Nederlandse bedrijven bepaalde producten niet meer kunnen verkopen aan Russische bedrijven. In de tabel hieronder leest u om welke producten het gaat, en de uitzonderingen die gelden.

  Russisch importverbod

  Producten Datum Uitzonderingen Officieel besluit (Russisch) Engelse (onofficiële) vertaling
  Vlees en vlees(bij)producten 20 augustus 2014   Officieel besluit (pdf) Vertaling (pdf)
  Vis, vis(bij)producten en schaaldieren 20 augustus 2014
  • baby-vis van regenboogforel, tarbot en zeebaars (per 22 oktober 2016);
  • jonge (spat)oesters, mosselen en een bepaalde garnalensoort (per 22 oktober 2016);
  • kweekslakken (soorten: Helix pomatia en Helix aspersa). Toegestaan mits u een invoervergunning laat zien voor het invoeren van kweekproducten, die is afgegeven door het Russische ministerie van Landbouw (per voorjaar 2021).
  Melk- en zuivelproducten 20 augustus 2014 Per 8 april 2020: Gedroogde, gedemineraliseerde melkwei met een demineralisatieniveau van 90%. Het gaat alleen om melkwei voor de productie van flesvoeding die moedermelk vervangt. De Russische overheid moet dit doel eerst bevestigen, voordat u de melkwei mag exporteren. Officieel besluit (pdf) Vertaling (pdf)
  Groenten, fruit en noten 20 augustus 2014

  Per 7 oktober 2019:

  • kikkererwten
  • linzen
  • pootaardappelen
  • uien
  • maïs
  • erwten
  Officieel besluit (pdf) Vertaling (pdf)
  Zout 1 november 2016 Per 23 mei 2017: zoutlevering voor de productie van medicijnen, medische goederen en bio-actieve supplementen. Officieel besluit (pdf) Vertaling (pdf)
  Levende varkens 25 oktober 2017 Raszuivere fokdieren.    
  Verse, gekoelde en bevroren eetbare bijproducten van vee, varkens, schapen, geiten, paarden, ezels, muildieren en muilezels 25 oktober 2017 Producten voor de farmaceutische industrie, als hun gebruiksdoel bevestigd is.    

  Vet van varkens, gevogelte, runderen, schapen en geiten

  25 oktober 2017      
  Dierlijke oliën 25 oktober 2017      

  Russisch exportverbod: dit mag u niet importeren uit Rusland

  Russisch exportverbod

  Producten Datum Officieel besluit (Russisch) (Onofficiële) vertaling Opmerkingen
  Medische producten 8 maart 2022 Officieel besluit Engelse vertaling (government.ru) Het exportverbod geldt voor producten die eerder in Rusland zijn geïmporteerd. Deze producten mogen niet terug in Nederland worden ingevoerd. Het gaat om medische hulpmiddelen die zich in de entrepots van  importeurs bevinden of die douaneprocedures ondergaan.
  Verschillende producten, vooral machines 10 maart 2022

  Officieel besluit (pdf)

  Zie ook het nieuwsbericht op government.ru.

  Nederlandse vertaling (pdf) Het exportverbod geldt voor producten die eerder in Rusland zijn geïmporteerd. Deze producten mogen niet terug in Nederland worden ingevoerd.
  Inerte gassen 30 mei 2022 Officieel besluit   Dit exportverbod voor inerte gassen (EAEU code 2804 29 900 0) geldt tot 31 december 2022.
  Aminozuren 30 juni 2022 Officieel besluit   Dit exportverbod geldt tot 31 december 2022. Het gaat om de GN-codes 2922 41 000 0, 2930 40 100 0 en 2930 40 900 0.
  Rijst en rijstgrutten 30 juni 2022 Officieel besluit   Dit exportverbod geldt tot 31 december 2022. Het gaat om de GN-codes 1006 en 1103 19 500 0.

  Doorvoer mogelijk via spoor- en wegvervoer

  Tegelijk met het invoerverbod stelde Rusland in 2014 ook een doorvoerverbod in voor dezelfde goederen. Inmiddels is er een uitzondering gemaakt voor spoor- en vrachtwagenvervoer. Dit is mogelijk onder een aantal voorwaarden:

  • De vracht is te volgen via een controlesysteem, dat de Russische uitvoerder 'Centre for the Development of Digital Platforms (CRCP)' beheert. Dit gebeurt met een elektronisch apparaat, een zogenaamd zegel.
  • Vrachtvervoerders moeten, minimaal 2 uur voordat zij de Russische grensovergang oversteken, de CRCP informatie aanbieden over hun voertuig, de vracht, en de geplande data waarop zij in Rusland aankomen en het land weer verlaten.
  • Vrachtvervoerders mogen Rusland alleen binnenkomen en verlaten via specifieke grensovergangen, te vinden op de website van de Russische overheid (alleen in het Russisch beschikbaar).
  • Bij de grensovergangen mag alleen een vertegenwoordiger van CRCP het elektronische zegel vastmaken of eraf halen.
  • Samen met het elektronische zegel krijgen vrachtvervoerders ook een voucher. Deze moeten zij de hele reis bewaren en weer afgeven als zij Rusland verlaten.

  De officiële voorwaarden zijn te vinden in het Russischtalige Presidentieel Besluit No. 290 van 24 juni 2019 op de website van de Russische overheid.

  Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met ons Ondernemersloket sancties Rusland.

  In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Bent u tevreden over deze pagina?