Exportregels Taiwan

Gepubliceerd op:
29 december 2023

U heeft uw kansen onderzocht en nu wilt u uw product naar Taiwan exporteren. Wat moet u allemaal regelen? Deze pagina helpt u op weg naar de Taiwanese markt.

Voldoen aan de product- en verpakkingseisen

Voordat u uw producten naar Taiwan vervoert, moet u ervoor zorgen dat uw producten aan alle verplichtingen voldoen. Dit kunnen zowel eisen aan uw product zelf zijn, als eisen aan de verpakking en etikettering van uw product. Voldoen uw producten niet aan de in Taiwan geldende eisen? Dan mogen zij daar niet op de markt gebracht worden.

Op de pagina Producteisen in Taiwan leest u meer over de belangrijkste eisen voor producten en verpakkingen in Taiwan.

Uw producten exporteren naar Taiwan

Gaat u producten exporteren buiten de Europese Unie? Dan moet u aangifte doen bij de Nederlandse douane. Deze aangifte geldt voor alle goederen die in Europa zijn gemaakt (of op de gemeenschappelijke Europese markt zijn gebracht) en die de gemeenschappelijke markt verlaten. Dit heet de 'uitvoeraangifte' of exportaangifte (EX-A).

Kijk verder op de website van de Douane hoe u de uitvoeraangifte doet.

Levering en Incoterms: het logistieke proces

Om de goederen bij uw klant te krijgen, moet u het logistieke proces regelen. Hierbij kunt u de internationaal bekende Incoterms gebruiken. Dat zijn afspraken over het transport, de verzekering en de plaats van aflevering van de goederen.

Bekijk de informatie over Incoterms en het uitbesteden van logistiek (evofenedex).

Gebruik Access2Markets: de bron over exportregels

De portal Access2Markets van de Europese Commissie is dé bron voor informatie als u wilt exporteren naar landen buiten de EU. Denk daarbij aan:

 • producteisen;
 • registratie van de exportproducten;
 • benodigde exportdocumenten;
 • vergunningen;
 • invoerrechten.

Heeft u niet eerder met de portal gewerkt? Gebruik dan ons stappenplan op de pagina Exporteren buiten de EU: de Access2Markets-portal.

Wilt u graag weten of er invoerrechten gelden voor de goederen die u wilt exporteren naar Taiwan? Kijk dan op het speciale onderdeel over tarieven in Access2Markets.

Exportdocumenten in Nederland

Naast de eisen aan uw product, de uitvoeraangifte en het logistieke proces moet u ook de exportdocumenten goed regelen. Veel exportdocumenten zijn niet verplicht, wel sterk aan te raden. Het kan ook zijn dat uw klant erom vraagt. De documenten die u nodig heeft, hangen vaak af van uw situatie en het soort producten dat u levert.

Certificaat van Oorsprong

Voor sommige exportproducten maakt het uit waar zij vandaan komen. Bijvoorbeeld omdat het land waarnaar u exporteert de invoer van producten uit bepaalde landen beperkt, blokkeert of juist stimuleert. Met een Certificaat van Oorsprong kunt u aantonen uit welk land uw product komt.

Wilt u meer weten over het Certificaat van Oorsprong of wilt u zo'n certificaat aanvragen? Kijk dan op de pagina van de KVK over het Certificaat van Oorsprong. Neem contact op met de KVK via telefoon of chat.

Andere exportdocumenten

Op de website van ondernemersvereniging evofenedex vindt u een overzicht van de meest voorkomende exportdocumenten.

Tijdelijke invoer

Voor de tijdelijke in- en uitvoer van goederen in Taiwan kunt u een CPD/China-Taiwan-carnet gebruiken. Dit document heet voluit 'carnet de passage en douane/China-Taiwan'.

Met dit douanedocument heeft u minder kosten en doorloopt u eenvoudiger douaneprocedures. U betaalt geen btw, invoerrechten of borgsommen. De procedures komen overeen met die van het ATA-carnet.

CPD/China-Taiwan-carnet aanvragen

U kunt een CPD/China-Taiwan-carnet aanvragen bij de KVK. U gebruikt het carnet bij tijdelijke in- en uitvoer van bijvoorbeeld:

 • monsters en reclamemateriaal;
 • tentoonstellingsmateriaal;
 • gereedschappen voor het verrichten van onderhoud, reparatie en service;
 • foto-, video- en filmmateriaal, muziekinstrumenten, toneel- en theaterattributen.

Geldigheid

Met het CPD/China-Taiwan-carnet kunt u een jaar lang bepaalde goederen onbeperkt invoeren, uitvoeren en doorvoeren. Voorwaarde is dat u de goederen beroepsmatig nodig heeft, dus niet voor privégebruik.

Exportdocumenten in Taiwan

Zijn uw goederen bij de Taiwanese douane aangekomen? Zorg dat de documentatie voor inklaring alvast klaarstaat. De portal Access2Markets licht toe wat u moet regelen in het hoofdstuk 'Customs Procedures and Regulations'. Denk onder andere aan:

 • een handelsfactuur;
 • een Customs Import Declaration;
 • het betreffende vrachtdocument (een Bill of Lading bij scheepvaart en een Air Waybill in het geval van luchtvracht).

Productspecifieke documenten

Afhankelijk van het soort product moet u bepaalde certificaten, licenties en vergunningen regelen voor de douane-inspectie. Op de pagina Producteisen in Taiwan leest u meer over certificaten die nodig zijn in Taiwan.

Tot slot: wat mag u niet invoeren?

Sommige producten zijn in Taiwan verboden. U kunt hiervoor kijken op de portal Access2Markets. Onder 'Prohibited imports' vindt u welke goederen u niet naar Taiwan mag exporteren.

Vragen over exporteren naar Taiwan?

Onze experts helpen u graag verder.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?