Exportregels Vietnam

Laatst gecontroleerd op:
14 april 2023
Gepubliceerd op:
26 februari 2018

U heeft uw kansen onderzocht en wilt uw product naar Vietnam exporteren. Wat moet u allemaal regelen? Deze pagina helpt uw product op weg naar de Vietnamese markt.

Handelsakkoord EU - Vietnam

De Europese Unie (EU) en Vietnam hebben een handelsakkoord. In de EU-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA) staan afspraken om de handelsbelemmeringen langzaam af te bouwen. Denk hierbij aan douanerechten en invoerrechten.

Lees meer over het EU-Vietnam-handelsakkoord.

Specifieke regels

Wilt u weten of uw product in aanmerking komt voor lagere invoerrechten? Raadpleeg dan de portal Access2Markets. Hier vindt u de specifieke regels die gelden voor uw product.

Handelsbelemmeringen

Wilt u weten welke belemmeringen u kunt tegenkomen bij het zakendoen in Vietnam? Bekijk dan onze informatie over handelsakkoorden en handelsbelemmeringen.

Access2Markets-portal

De portal Access2Markets van de Europese Commissie is dé bron voor informatie als u wilt exporteren naar landen buiten de EU. Denk daarbij aan:

 • producteisen;
 • registratie van de exportproducten;
 • benodigde exportdocumenten;
 • vergunningen;
 • invoerrechten.

Heeft u niet eerder met de portal gewerkt? Gebruik dan ons stappenplan op de pagina Exporteren buiten de EU: de Access2Markets-portal.

Invoerrechten voor uw product?

Wilt u graag weten of er invoerrechten gelden voor de goederen die u wilt exporteren naar Vietnam? Kijk dan op het speciale onderdeel over tarieven in Access2Markets.

Vietnamese product- en verpakkingseisen

Voordat u uw producten naar Vietnam vervoert, moet u ervoor zorgen dat uw producten aan alle verplichtingen voldoen. Dit kunnen zowel eisen aan uw product zelf zijn, als eisen aan de verpakking en de etiketten. Voldoen uw producten niet aan de in Vietnam geldende eisen? Dan mogen zij daar niet op de markt gebracht worden.

Lees meer over de belangrijkste eisen voor producten en verpakkingen in Vietnam op onze pagina Producteisen in Vietnam.

Uw producten exporteren naar Vietnam

De uitvoeraangifte

Gaat u producten exporteren naar een land buiten de Europese Unie? Dan moet u aangifte doen bij de Nederlandse douane. Deze aangifte geldt voor alle goederen die in Europa zijn gemaakt (of op de gemeenschappelijke Europese markt zijn gebracht) en die de gemeenschappelijke markt verlaten. Dit heet de 'uitvoeraangifte' of exportaangifte (EX-A).

Kijk verder op de website van de Douane hoe u de uitvoeraangifte doet.

Levering en Incoterms: het logistieke proces

Om de goederen daadwerkelijk bij uw klant te krijgen, moet u het logistieke proces goed regelen. Hierbij kunt u de internationaal bekende Incoterms gebruiken. Dat zijn afspraken over het transport, de verzekering en de plaats van aflevering van de goederen.

Lees verder over Incoterms

Exportdocumenten in Nederland

Naast de eisen aan uw product, de uitvoeraangifte en het logistieke proces, moet u ook de exportdocumenten goed regelen. Veel exportdocumenten zijn niet verplicht, maar wel sterk aan te raden. Het kan ook zijn dat uw klant erom vraagt. De documenten die u nodig heeft, hangen vaak af van uw situatie en het soort producten dat u levert.

Certificaat van oorsprong

Voor sommige exportproducten maakt het uit waar zij vandaan komen. Bijvoorbeeld omdat het land waarnaar u exporteert de invoer van producten uit bepaalde landen beperkt, blokkeert of juist stimuleert. Met een Certificaat van Oorsprong kunt u aantonen uit welk land uw product komt. Meer weten over Certificaat van Oorsprong of wilt u er één aanvragen? Kijk dan op de pagina van de Kamer van Koophandel over het Certificaat van Oorsprong. Neem contact op met de Kamer van Koophandel via telefoon of chat.

Andere exportdocumenten

Op de website van ondernemersvereniging evofenedex vindt u een overzicht van de meest voorkomende exportdocumenten.

Exportdocumenten in Vietnam

Documenten voor inklaring

Zijn uw goederen bij de Vietnamese douane aangekomen? Zorg dat de documentatie voor inklaring alvast klaarstaat. De portal Access2Markets licht toe wat u moet regelen in het onderdeel 'Customs Clearance’. Denk onder meer aan de volgende documenten:

 • handelsfactuur;
 • Certificaat van Oorsprong;
 • Customs Import Declaration;
 • Declaration of Dutiable Value;
 • het betreffende vrachtdocument (een Air Waybill bij luchtvaart en een Sea Waybill in het geval van scheepvaart);
 • paklijst.

Tijdelijke invoer

Wilt u goederen tijdelijk invoeren in Vietnam, bijvoorbeeld voor een beurs, seminar, theaterstuk of ander evenement? Dan kunt u geen gebruik maken van een ATA-carnet. U heeft een speciale vergunning nodig van het Vietnamese ministerie van Industrie en Handel. De organisator van een evenement is vaak bereid te helpen bij het krijgen van zo'n vergunning. Voor vrijstelling van invoerheffingen is ook een uitnodiging voor het evenement nodig, of in elk geval de aankondiging ervan.

De volgende goederen kunt u rechtenvrij tijdelijk invoeren:

 • machines, gereedschap en transportmiddelen voor de uitvoering van werkzaamheden;
 • vakbeurs- en tentoonstellingsmateriaal;
 • theater- en toneelattributen;
 • materiaal voor seminars en evenementen;
 • machines en apparatuur voor medisch onderzoek en medische behandeling;
 • handelsmonsters en reclamemateriaal.

De importeur van deze goederen moet een borgsom betalen ter hoogte van de verschuldigde invoerheffingen. Ook moet hij een verklaring afgeven waaruit blijkt dat u de goederen binnen 30 dagen weer zult uitvoeren.

Productspecifieke documenten

Afhankelijk van uw product moet u mogelijk bepaalde certificaten, licenties en vergunningen regelen voor de douane-inspectie. Op de pagina Producteisen in Vietnam leest u meer over certificaten die nodig zijn in Vietnam.

Tot slot: wat mag u niet invoeren?

Vietnam verbiedt de invoer van sommige goederen. Bijvoorbeeld bepaalde soorten vuurwerk en personenauto's die 5 jaar of ouder zijn. In de portal Access2Markets vindt u onder 'Prohibited Imports' een overzicht van welke goederen u niet naar Vietnam mag exporteren. Vul eerst de HS-code en het land in.

Meer weten?

Het Engelstalige rapport Guide to the EU-Vietnam Trade and Investment Agreements (pdf) gaat dieper in op het handelsakkoord tussen de EU en Vietnam.

Vragen over exportregels in Vietnam?

Onze adviseurs denken graag met u mee.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?