Zakendoen in Westelijke Sahara

Gepubliceerd op:
20 mei 2016
Laatst gecontroleerd op:
22 februari 2022

De voormalige Spaanse kolonie Westelijke Sahara is het enige gebied in Afrika dat wordt bestuurd onder toezicht van de Verenigde Naties (VN). Sinds 1975 oefent Marokko feitelijk gezag uit in het grootste deel van de Westelijke Sahara. Tot 1991 vond er een gewapende strijd plaats in het gebied tussen Marokko en de verzetsbeweging Frente Polisario. In dat jaar werd een staakt-het-vuren afgekondigd. Sindsdien bemiddelt de VN tussen beide partijen.

De Westelijke Sahara is volgens de VN een niet-zichzelf besturend gebied (non-self governing territory). De beginselen voor de uitoefening van bevoegdheden en verantwoordelijkheden door de beherende macht (administering power) van niet-zichzelf besturende gebieden zijn van toepassing.

Zakendoen onder voorwaarden

Economische activiteiten in de Westelijke Sahara zijn niet per definitie in strijd met het internationaal recht. Er mogen economische activiteiten plaatsvinden. Voorwaarde is dat de opbrengsten van de activiteiten ten goede komen aan de oorspronkelijke Sahrawi-bevolking. De rechtmatigheid van deze activiteiten hangt af van de wijze waarop deze verplichting wordt geïmplementeerd.

Waarschuwing Nederlandse regering

De Nederlandse regering waarschuwt bij het doen van investeringen en zaken in het gebied van de Westelijke Sahara onder de 27e breedtegraad. Het conflict en het moeilijke internationale krachtenveld over het gebied brengen risico’s met zich mee voor bedrijven. Bijvoorbeeld (achteraf) onterecht genoten voordelen en daarmee gepaard gaande imagoschade. Deze risico’s gelden vooral ten aanzien van correcte etikettering en certificering van herkomst voor producten uit de Westelijke Sahara.

Nederland en de EU stellen zich neutraal op in het conflict tussen Marokko en Frente Polisario en erkennen de wederzijdse claims op het gebied niet. Nederland steunt de VN bij de pogingen om tot een politieke en duurzame oplossing te komen die voorziet in zelfbeschikking voor de oorspronkelijke Sahrawi-bevolking van het gebied.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Bent u tevreden over deze pagina?