Marktrapport Slowakije: kansen in de circulaire economie

Gepubliceerd op:
21 juni 2021
Laatst gecontroleerd op:
23 juni 2021

Hoe ziet de overgang naar een circulaire economie in Slowakije eruit? Welke kansen biedt dit voor Nederlandse bedrijven met oplossingen voor de bouw, autobatterijen, afvalbeheer en recycling? Op deze pagina vindt u een samenvatting van het rapport 'The Circular Economy in Slovakia'. Vraag het rapport aan via de aanvraagknop.

Rapport 'The Circular Economy in Slovakia'

De Nederlandse ambassade in Boedapest publiceerde in juni 2021 het Engelstalige rapport 'The Circular Economy in Slovakia'. Het rapport geeft een overzicht van de overgang naar een circulaire economie in Slowakije, welke kansen er zijn en hoe u daarop kunt inspelen. De studie richt zich op 3 sectoren:

  • gebouwen en infrastructuur;
  • autobatterijenproductie;
  • afvalbeheer en recycling.

Focussectoren: waarom zijn deze belangrijk?

Slowakije gebruikt tot 2050 naar schatting 50% meer materialen. De bouw- en auto-industrie leveren een belangrijke bijdrage aan deze groei. De renovatie van gebouwen is een topprioriteit voor het economische herstel van Slowakije. Als het gaat om autoproductie per hoofd van de bevolking is het land een wereldleider. Ten slotte onderstreept Slowakijes milieustrategie voor 2030 het afvalbeheer als een van de 3 belangrijkste milieu-uitdagingen. Deze ontwikkelingen in de 3 sectoren leveren kansen op voor Nederlandse bedrijven.

Kansen voor Nederlandse circulaire bedrijven

Gebouwen en infrastructuur

De bouwsector produceert het meeste industriële afval in Slowakije. Van dit bouw- en sloopafval wordt slechts 51% hergebruikt. De vraag naar woonruimte groeit en het renovatietempo van gebouwen ligt boven het EU-gemiddelde. Om de economie te herstellen trekt het Slowaakse kabinet € 0,7 miljard uit voor renovatie. Samen met de huidige trends in de bouwmarkt creëert dit kansen voor nieuwe afvalverwerkingslocaties met ver ontwikkelde recyclingoplossingen. Bovendien is er behoefte aan ervaren architecten om BREEAM- en LEED-gecertificeerde gebouwen te ontwerpen.

Productie van autobatterijen

De auto-industrie is de belangrijkste motor van de Slowaakse economie. Vanwege de opkomende e-mobiliteitstrend groeit naar verwachting de productie van elektrische auto's. Dit veroorzaakt meer batterijafval, wat nieuwe marktmogelijkheden oplevert voor hergebruik en recycling van batterijen. Bovendien biedt de opkomende behoefte aan laadinfrastructuur ook zakelijke kansen voor Nederland als wereldleider in deze markt.

Afvalbeheer en recycling

Slowakije heeft een van de meest verouderde afvalbeheersystemen in de EU. Meer dan de helft van het afval wordt gestort. Het land kent verschillende online handelsplatforms voor secundaire materialen, waarin bedrijven belangrijke informatie vinden. Maar er is onder bedrijven behoefte aan een nog uitgebreidere, eenduidige database. Hierin willen zij bijvoorbeeld leveranciers van hun materialen kunnen vinden, en geschikte technologie om die materialen te verwerken. Verder is er ook vraag naar buitenlandse expertise en innovatieve afvalbeheeroplossingen vanuit zowel gemeenten als productiebedrijven.

3 tips voor de Slowaakse markt

1. Neem contact op met de ambassade

Neem contact op met de Nederlandse ambassade in Bratislava om het plaatselijke ondernemersnetwerk en relevante spelers in deze sector te leren kennen. De ambassade is medeoprichter van de lokale circulaire hotspot 'Circulair Slowakije' met meer dan 50 leden. Ook werkt bij de ambassade personeel dat gespecialiseerd is in bedrijfsontwikkeling op dit gebied.

2. Leer de Slowaakse cultuur goed kennen

Om de markt met succes te betreden, heeft u kennis nodig van de unieke cultuur en de bedrijfsprocessen in Slowakije. Bekijk onze zakelijke do's-and-don'ts voor Slowakije.

3. Neem deel aan evenementen

Meedoen aan (online) internationale beurzen en handelsmissies kan een goede eerste springplank zijn naar de Slowaakse markt voor circulaire oplossingen.

Gratis het volledige rapport ontvangen?

Het volledige marktrapport gaat uitgebreid in op de kansen in deze sector en hoe u de markt kunt benaderen.

Meer weten?

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?