Do's-and-don'ts in Zuidoost-Azië

Laatst gecontroleerd op:
1 december 2023
Gepubliceerd op:
11 november 2021

In ieder land zijn er gedragsregels waarmee u rekening moet houden tijdens het zakendoen. De zakencultuur in Zuidoost-Azië kenmerkt zich onder meer door relaties opbouwen en onderhouden, een vaak indirecte manier van communiceren en sterke hiërarchische verhoudingen. Hieronder vindt u enkele gedragsregels bij zakendoen in Zuidoost-Azië.

Zuidoost-Azië wordt vaak gezien als één regio. Tussen de landen zijn er veel overeenkomsten, maar ook grote verschillen in politiek, economisch, religieus en cultureel opzicht. Wilt u advies over de zakelijke cultuur van een of meer Zuidoost-Aziatische landen? Neem dan contact op met ons op.

Zakelijke omgangsvormen in ASEAN-landen

Neem visitekaartjes mee

Zorg dat u altijd een visitekaartje bij de hand heeft. Hier wordt in Aziatische landen nog altijd veel gebruik van gemaakt. Zorg voor een nette opmaak en vermeld eventuele titels en uw functie binnen het bedrijf.

Kies zakelijke kleding

Kleed u zakelijk. Het beste is om te kiezen voor formele kleding in neutrale kleuren. Uitbundige kleuren of opvallende kleding zijn vaak niet geschikt voor zakelijke ontmoetingen in Zuidoost-Azië.

Respecteer de hiërarchie

Spreek de zakenpartner aan met de juiste titel. Hiërarchie is belangrijk in de Aziatische cultuur. Fouten op dit vlak kunnen negatieve gevolgen hebben voor de toekomstige zakenrelatie.

Neem een geschenk mee

Als u uw zakenpartner thuis bezoekt, dan wordt een klein relatiegeschenk op prijs gesteld. Bijvoorbeeld een Nederlands souvenir of iets wat bij de zakelijke relatie past. Let erop dat in sommige landen alcoholische dranken niet worden gewaardeerd als cadeau. Trek bij binnenkomst uw schoenen uit en vermijd religie en politiek als gespreksonderwerp.

Schakel een tolk in

Zorg ervoor dat u een tolk kunt inschakelen als dat nodig is. Hoewel Engels de voertaal is bij het (internationaal) zakendoen in Zuidoost-Azië, is het bij belangrijke afspraken verstandig om er iemand bij te hebben die de taal spreekt en de culturele context begrijpt.

Bouw een lokaal netwerk op

Een goede en betrouwbare partner kan het zakendoen in Zuidoost-Azië makkelijker maken. Lokale partners spreken de taal en kennen de lokale gebruiken en kansen. Zij kunnen ook contact leggen met andere spelers zoals vervoersbedrijven of handelsagenten. Ook kennen ze de wetten en regels en weten welke autoriteiten van belang zijn. Steek dus tijd in het opbouwen van een lokaal netwerk.

Wees niet te direct en toon geduld

Wees ervan bewust dat men in Zuidoost-Azië minder direct is dan in Nederland. 'Nee' zeggen wordt in de meeste Aziatische landen gezien als onbeleefd. Dat iemand 'ja' zegt betekent niet altijd dat deze persoon instemt of het begrepen heeft. Wordt niet ongeduldig, ook niet als zakelijke onderhandelingen moeizaam verlopen. Dit komt erg respectloos over en wordt – zeker in het bijzijn van anderen – als gezichtsverlies ervaren.

Vermijd het tonen van zolen

Laat nooit voeten in de richting van een zakenpartner wijzen. Zorg ook dat de onderkant van schoenen niet getoond worden. Dit kan als onbeleefd worden ervaren in Zuidoost-Azië. Wijs ook niet met de vinger naar anderen om hun aandacht te vragen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?