Zakelijke kansen in Zuidoost-Azië

Laatst gecontroleerd op:
13 december 2023
Gepubliceerd op:
13 december 2017

Met bijna 675 miljoen inwoners en een sterke economische groei behoort Zuidoost-Azië tot de belangrijkste markten ter wereld. De Zuidoost-Aziatische economie biedt veel kansen voor Nederlandse ondernemers. Ook voor u. Wat zijn de meest kansrijke sectoren in Zuidoost-Azië?

Hieronder staan enkele belangrijke sectoren uitgelicht. Wilt u zakendoen in een van deze sectoren? Of staat uw sector er niet bij? Neem dan contact met ons op. De adviseurs van RVO helpen u graag verder bij het verkennen van de markt en vinden van zakenpartners.

Landbouw- en tuinbouw

Het verbouwen en exporteren van agrarische producten is in Zuidoost-Azië een van de belangrijkste sectoren. Er komt steeds meer aandacht voor verbetering van het oogstproces, automatisering van de landbouw (precisielandbouw) en verduurzaming van voedselingrediënten. Hiervoor zoeken de Zuidoost-Aziatische landen ondersteuning van Nederlandse bedrijven.

Gemeenschappelijke uitdaging

Zuidoost-Azië heeft te maken met belangrijke thema's zoals een aanhoudende bevolkingsgroei, groeiende welvaart en de gevolgen van klimaatverandering. Dat zorgt ook binnen de Zuidoost-Aziatische land- en tuinbouwsector voor grote uitdagingen. Er is behoefte aan vernieuwing en internationale expertise. Dat biedt kansen voor Nederlandse bedrijven.

Life sciences & health (LSH)

Op het gebied van uitgaven in de zorg, is Zuidoost-Azië een van de snelst groeiende regio's in de wereld. Economische groei, toenemende welvaart, een ouder wordende bevolking en een groeiend aantal chronische zieken, heeft geleid tot een grotere vraag naar zorg. Zuidoost-Azië heeft daardoor veel behoefte aan slimme zorgoplossingen.

Factsheet kansen in life sciences & health (LSH)

Binnen de Zuidoost-Aziatische regio bieden vooral Vietnam, Thailand, Singapore en Maleisië kansen voor Nederlandse bedrijven. De kansen zijn te vinden in medische apparatuur, E-health (digitale zorg) en volksgezondheid. Lees meer hierover in het onderstaande factsheet 'Opportunities for the Dutch Life Sciences & Health sector'.

Water en maritiem

Zuidoost-Azië heeft steeds vaker te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Waar sommige gebieden kampen met te veel regen, neemt in andere delen juist de droogte toe. Ook overstromingen door hevige regenval zorgen voor veel menselijk leed en economische schade. Internationale kennis en ervaring in watermanagement en waterinfrastructuur zijn daarom noodzakelijk. Dat biedt kansen voor Nederlandse bedrijven. 

Marktrapport watertechnologie

Het rapport 'ASEAN 5 Sector Study Water Technology' geeft een overzicht van de markt in Zuidoost-Azië voor watertechnologie. Het rapport beschrijft trends en kansen en geeft concrete tips voor het betreden van de Zuidoost-Aziatische markt.

Lees de samenvatting of vraag het rapport direct aan

Energie

In Zuidoost-Azië groeit de vraag naar energie sterk. Uitbreiding en onderhoud van het energienetwerk vraagt enorme investeringen. Ook stroomvoorziening en energiezekerheid worden steeds belangrijker.

Ondanks dat veel landen in Zuidoost-Azië nog afhankelijk zijn van fossiele bronnen, is de regio ook steeds meer bezig met duurzame energie. Zo bieden de plattelanden van Thailand, Vietnam en Indonesië veel kansen om energie uit biomassa op te wekken. Ook zijn er mogelijkheden voor offshorewindenergie en is er ruimte voor water- en zonne-energie.

Infrastructuur, transport en logistiek

Om het gebied van transport en logistiek is Zuidoost-Azië onmisbaar geworden voor het hele Aziatische continent. De meeste Zuidoost-Aziatische landen hebben daarom een goede infrastructuur hoog op de agenda staan. Om die ambitie te onderstrepen is de Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank opgericht. Deze bank ondersteunt infrastructurele investeringen en nieuwe projecten.

Nederlandse bedrijven hebben veel kennis over infrastructuur, transport en logistiek. Die kennis is hard nodig in Zuidoost-Azië.

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Internationaal zakendoen biedt kansen, maar kent ook uitdagingen. Deze vragen om een goede voorbereiding. Let erop dat u op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt in het buitenland. Zo kunt u helpen de lokale situatie te verbeteren, bouwt u aan een goede reputatie en een toekomstbestendige onderneming.

De Nederlandse overheid verwacht dat u als ondernemer de risico's voor mens en milieu in uw bedrijfsvoering én in de internationale waardeketen in kaart brengt. En dat u de negatieve gevolgen daarvan voorkomt en aanpakt. Ook moet u hierover communiceren. Dit heet due diligence (gepaste zorgvuldigheid). Hierbij volgt u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Onderzoek de risico's

Ondernemen is niet zonder risico's. Elk land biedt uitdagingen. De volgende bronnen geven u een eerste indruk van mogelijke IMVO-risico's. Het is belangrijk dat u deze zelf goed onderzoekt, voordat u zakendoet in het buitenland. Blijf ook op de hoogte van lokale ontwikkelingen.

Meer weten of hulp nodig?

Alle marktrapporten over Zuidoost-Azië 

Rapporten van RVO en het buitenlandnetwerk

Samen met het buitenlandnetwerk van ambassades, consulaten en landbouwraden publiceren wij regelmatig marktrapporten over kansrijke sectoren in Zuidoost-Azië . U vindt ze op deze pagina bij de betreffende kansrijke sector. In onze bibliotheek vindt u een volledige lijst van marktrapporten over alle landen in Zuidoost-Azië. U kunt filteren op sector en land. 

Staat uw sector er niet bij? Of wilt u bijvoorbeeld een marktvergelijking tussen verschillende Zuidoost-Aziatische landen? Neem dan contact met ons op. Onze Zuidoost-Azië-adviseurs kunnen voor u een vergelijking maken tussen verschillende markten in de regio of u op andere manier adviseren.

Marktrapporten van andere partijen

Op internationaalondernemen.nl vindt u soms ook publicaties over specifieke landen en sectoren. Naast het buitenlandnetwerk plaatsen ook andere handelsbevorderende organisaties hier interessante marktrapporten. Selecteer hiervoor het land en eventueel uw sector. 

Advies bij zakendoen in Zuidoost-Azië

Heeft u nog vragen over zakendoen in Zuidoost-Azië? Onze adviseurs helpen u graag verder.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?