Maatwerkbeschikkingen

Gepubliceerd op:
21 juni 2024

De overheid verleent soms individuele subsidies als er geen regeling voorhanden is, maar het betreffende ministerie wel subsidie wil verlenen. Het ministerie bekijkt dan later of het nodig is om voor hetzelfde onderwerp een regeling op te stellen.

Het initiatief voor een maatwerkbeschikking ligt vrijwel altijd bij een minister of staatssecretaris.

Opdrachtgever(s)

Wij voeren maatwerkbeschikkingen uit namens de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Buitenlandse Zaken.

Beschikkingen

Hieronder vindt u de maatwerkbeschikkingen waarvoor gebruik is gemaakt van de Algemene groepsvrijstellingsverordening. Bedrijfsgevoelige informatie en persoonsgegevens zijn verwijderd.

Bent u tevreden over deze pagina?