Europese bescherming gedistilleerde dranken

Laatst gecontroleerd op:
12 oktober 2021
Gepubliceerd op:
28 mei 2018

Als producent of producentenorganisatie kunt u voor gedistilleerde dranken een Beschermde Geografische Aanduiding (BGA) aanvragen. Dit verhoogt de waarde van uw producten. Daarnaast beschermt het uw producten tegen misbruik en namaak.

Aanvragen

Een BGA aanvragen voor gedistilleerde dranken gaat als volgt:

Stap 1: Aanvraag indienen bij het ministerie

U vraagt een BGA voor gedistilleerde dranken aan bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dit doet u met een productdossier. Hiervoor bestaan standaard sjablonen. Wilt u een aanvraag indienen? Stuur dan eerst een e-mail naar info.agos@rvo.nl. Wij helpen u daarna verder met uw aanvraag.

Stap 2: Het ministerie beoordeelt het productdossier

Het ministerie van LNV onderzoekt of uw productdossier voldoet aan alle voorwaarden van de Verordening (EG) 2019/787. In deze verordening staan de Europese regels over de bescherming geografische aanduidingen in de sector gedistilleerde dranken.

Stap 3: Het productdossier in de Staatscourant

Keurt het ministerie van LNV het productdossier goed? Dan publiceert zij het productdossier in de Staatscourant.

Stap 4: Start van de bezwaarprocedure

Daarna start de nationale bezwaarprocedure. Ontvangt het ministerie geen bezwaren? Dan stuurt zij uw aanvraag door naar de Europese Commissie (EC) in Brussel.

Stap 5: EC onderzoekt en publiceert het productdossier

De EC onderzoekt of het dossier voldoet aan alle voorwaarden van de verordening. Daarna laat zij het dossier in de 24 officiële talen van de EU vertalen. Dan wordt het gepubliceerd in het publicatieblad van de EU.

Stap 6: EC neemt product op in het register

Ontvangt de Europese Commissie in de 3 maanden na de publicatie geen bezwaren? Dan neemt zij het product op in het register eAmbrosia.

Stap 7: De producent meldt zich aan bij de controle-instantie

Is uw product opgenomen in het register? U meldt zich daarna bij de controle-instantie. Het gaat om de controle-instantie die betrokken is bij uw aanvraag.

Hoe lang duurt het proces?

Het hele proces kan 2 tot 3 jaar duren.

BGA-registraties gedistilleerde dranken

Nederland heeft 5 dossiers bij de Europese Commissie ingediend om verschillende soorten jenever te beschermen. Dit is in samenwerking met België en delen van Frankrijk en Duitsland. Hieronder vindt u een overzicht van de 5 productdossiers van gedistilleerde dranken met een BGA-aanvraag.

Meer weten?

Op de website van de Europese Commissie vindt u de laatste ontwikkelingen op het gebied van voedselkwaliteit.

Databank

De Europese Commissie registreert alle aanvragen voor een BGA. U vindt deze aanvragen in de databank eAmbrosia. In deze databank staan ook de erkende aanvragen.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?