Vergunning aanvragen proefaanplant

Gepubliceerd op:
20 april 2021
Laatst gecontroleerd op:
2 februari 2024

Wilt u een nieuw druivenras aanplanten dat nog niet op de OIV-lijst staat? Dan moet u dit ras eerst als proefaanplant telen. Hiervoor vraagt u een vergunning aan.

Over een proefaanplant

Alle commercieel geteelde druivenrassen staan op de Website van de OIV (Internationale Organisatie voor wijnbouw en wijnbereiding). Wilt u een druivenras aanplanten dat nog niet op de lijst staat? Dit is alleen mogelijk als u dit druivenras eerst als proefaanplant teelt. Een proefaanplant is nodig voor wetenschappelijk onderzoek en experimenten met druivenrassen. Voor u begint met een proefaanplant moet u een vergunning aanvragen.

Duur van proefaanplant

Een proefaanplant stopt op het moment dat het druivenras op de OIV-lijst is opgenomen. Een vergunning voor een proefaanplant is 10 jaar geldig. Daarna heeft u de mogelijkheid om de vergunningsaanvraag met 10 jaar te verlengen.

Gaat u de druivenstokken rooien? Meld dan het tijdstip van rooien aan ons door een e-mail te sturen naar info.wijn@rvo.nl. Op dat moment trekken wij uw vergunning in.

Voorwaarden

Voor een vergunning voor een proefaanplant gelden de volgende voorwaarden:

  • De proefaanplant gebeurt voor wetenschappelijk onderzoek en experimenten.
  • Een aanvraag van de proefaanplant geldt per ras. Heeft u van 1 druivenras verschillende proefaanplanten gedaan? Vraag dan per proefaanplant een vergunning aan.
  • Het druivenras staat niet op de OIV-lijst.
  • Een proefaanplant bevat minimaal 300 wijnstokken en is maximaal 1 hectare groot.

Aanvragen

U vraagt een vergunning aan op mijn.rvo.nl. U gebruikt hiervoor het formulier Aanvraag vergunning proefaanplant druivenras. Vul dit formulier in, onderteken het en stuur het naar info.wijn@rvo.nl.

Productieopgave

Heeft u een vergunning en bent u begonnen met de teelt van uw proefaanplant? Dan geeft u jaarlijks voor 1 maart de productie van het voorgaande jaar aan ons door. U gebruikt hiervoor het formulier Opgave Productie proefaanplant druiven, wijn en most op mijn.rvo.nl. Vul dit formulier in, onderteken het en stuur het naar info.wijn@rvo.nl.

Vermelding op het etiket

U gebruikt op het wijnetiket de aanduiding ‘wijn van proefaanplant’, aangevuld met ‘Nederland’. Het oogstjaar mag u nog niet vermelden omdat hiervoor nog een melding (notificatie) loopt bij de Europese Commissie.

Vragen over de vergunning voor een proefaanplant?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?