Nieuwe mestproducten ontwikkelen

Gepubliceerd op:
25 juli 2022
Laatst gecontroleerd op:
10 augustus 2022

Ontwikkelt u EU-bemestingsproducten, zoals bodemverbeteraars en biostimulanten? Of wilt u deze beoordelen? Hiervoor zijn regels. Deze staan in de nieuwe Meststoffenverordening. De oude verordening is inmiddels vervallen.

Meer soorten mest voor duurzamere landbouw

De oude meststoffenverordening ging vooral over anorganische mest. In de nieuwe verordening staan ook regels voor hergebruikte en organische materialen. Dit stimuleert bedrijven om materialen opnieuw te gebruiken. Zo dragen ze bij aan een circulaire en duurzamere landbouw.

Daarnaast zijn er regels voor bodemverbeteraars, biostimulanten en groeimedia. Deze producten zorgen bijvoorbeeld voor beter bodemleven. En helpen planten om voeding beter te gebruiken. Er is dan minder mest nodig om de gewassen te laten groeien. Dat is goed voor de kwaliteit van ons grond- en oppervlaktewater.

Nieuwe bemestingsproducten beoordelen

Wilt u met uw organisatie beoordelen of meststoffen vrij verhandeld mogen worden in Europa (conformiteitsbeoordelingen uitvoeren)? U vraagt dan eerst accreditatie aan. En daarna laat u zich registreren in een Europees systeem. Hiervoor meldt u zich aan bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Producenten mogen nieuwe meststoffen alleen op de markt brengen als deze aan bepaalde eisen voldoen. Ze krijgen dan een CE-markering.

Accreditatie aanvragen

U vraagt eerst accreditatie aan bij de Raad voor Accreditatie. Deze beoordeelt alle organisaties die nieuwe meststoffen willen beoordelen. U leest meer over het accreditatieproces op de website van de Raad voor Accreditatie.

Als de raad uw organisatie goedkeurt, ontvangt u een certificaat. Dat heeft u nodig voor uw aanmelding bij de NVWA.

Aanmelden bij NVWA

De NVWA controleert uw accreditatie en meldt u aan bij NANDO. Dit is een Europees systeem waarin alle organisaties staan die meststoffen mogen beoordelen. U meldt zich aan bij de NVWA met het aanmeldformulier hieronder. Als u dat doet, gaat u ermee akkoord dat u meedoet aan het Horizontal Committee of Notified Bodies. U stuurt deze bijlagen mee:

  • een beschrijving van het werk dat u doet voor de conformiteitsbeoordelingen;
  • de module(s) waarvoor u accreditatie heeft;
  • de categorie(ën) van bemestingsproducten die u mag beoordelen;
  • een kopie van het certificaat dat u heeft gekregen van de Raad voor Accreditatie.

U e-mailt het formulier en alle bijlagen naar:

Afdeling Regie & expertise dier
secretariaatRE@nvwa.nl

Na uw aanmelding

De NVWA controleert uw aanmelding en de gegevens op het certificaat. U krijgt van hen bericht of uw aanmelding klopt en compleet is. Als dat zo is, meldt de NVWA uw organisatie aan bij NANDO.

Nieuwe meststof op de markt brengen

Wilt u een nieuw bemestingsproduct op de markt brengen binnen Europa? Dit mag alleen als het product is beoordeeld en een CE-markering heeft. Of u de beoordeling zelf doet of laat doen, hangt af van de productcategorie (PFC), componentencategorie (CMC) en module. Voor module A mag u de beoordeling zelf doen. Voor de anderen laat u dit doen. Onder welke PFC’s en CMC’s uw producten en componenten vallen, leest u in de Meststoffenverordening.

Zelf een beoordeling doen

Producten uit module A mag u zelf beoordelen. U heeft dan geen accreditatie nodig en ook geen registratie in het Europese systeem NANDO. U houdt zich aan de regels uit bijlage 4 van de Meststoffenverordening. En het etiket voldoet aan de eisen voor etiketten voor bemestingsproducten.

Beoordeling aanvragen bij een organisatie

Moet een geaccrediteerde organisatie de beoordeling doen? Die organisaties vindt u in het Europese systeem NANDO. Soms mag een organisatie maar enkele producten of grondstoffen beoordelen. Deze informatie staat ook in NANDO. Zo vindt u de goede organisatie voor uw product:

  1. Ga naar NANDO op de website van de Europese Commissie.
  2. Kies bij Legislation voor Regulation (EU) 2019/1009 on EU fertilizing products.
  3. Klik op een organisatie om te bekijken welke producten en grondstoffen ze mogen beoordelen.

Heeft u een geschikte organisatie gevonden? Kijk dan op de website van het bedrijf hoe u een beoordeling aanvraagt.

Regels voor etiketten van goedgekeurde meststoffen

Goedgekeurde bemestingsproducten krijgen een CE-markering. Deze brengt u zelf aan op het product. U moet nu alleen nog een etiket maken voordat u het product op de markt brengt. Daarbij houdt u zich aan de regels uit de Meststoffenverordening. Die staan in de Samenvatting over labeling van EU-bemestingsproducten. En in bijlage 3 van de Meststoffenverordening.

Voor bestaande meststoffen leest u meer op Andere mest vervoeren.

Veelgestelde vragen

Lees het antwoord op veelgestelde vragen over de Meststoffenverordening.

Meer weten?

De complete Meststoffenverordening bekijkt u op de website van de EU.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?