Afval- en reststoffen als mest gebruiken

Gepubliceerd op:
2 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
4 februari 2022

Afval- en reststoffen mag u als mest gebruiken als ze op de bijlage Aa lijst staan. Ze staan op deze lijst als ze waardevol zijn voor de landbouw. De Commissie van Deskundigen Meststoffenwet en het ministerie van Economische Zaken bepalen welke stoffen dat zijn. U kunt vragen om een nieuwe afval- of reststof aan deze lijst toe te voegen.

Welke afval- en reststoffen gebruiken

De afval- en reststoffen die u als mest mag gebruiken staan op de bijlage Aa lijst. Deze bijlage hoort bij de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet.

De lijst is verdeeld in:

  • onderdeel I en II: deze stoffen mag u als mest verhandelen.
  • onderdeel III: deze stoffen mag u bij de productie van mest gebruiken.
  • onderdeel IV: deze stoffen mag u vergisten, samen met in elk geval 50% dierlijke mest (co-vergisting) en daarna als mest verhandelen. Dit eindproduct wordt ook wel digestaat genoemd en is voor de wet nog steeds dierlijke mest. Lees meer op Digestaat als mest gebruiken.

Nieuwe afval- of reststof op de lijst

Bijlage Aa wordt 2 keer per jaar uitgebreid met nieuwe producten. Wilt u een afval- of reststof aan de bijlage Aa laten toevoegen? Stuur een voorstel naar ons met bewijs dat deze stof:

  • als mest gebruikt kan worden;
  • waardevol is voor de landbouw.

Wanneer en hoe aanvragen

Aanvragen kan altijd. U gebruikt één van de formulieren op mijn.rvo.nl als u een afval- of reststof wil toevoegen aan:

  • onderdeel I tot en met III
  • onderdeel IV, categorie A tot en met G

Beantwoord alle vragen in het formulier en stuur de gevraagde bijlagen mee. Gebruik hierbij het Protocol beoordeling stoffen Meststoffenwet (pdf), helemaal onderaan op deze pagina. Stuur alles naar:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling Vergunning en handhaving
Postbus 40225
8004 DE Zwolle

Na uw aanvraag

Wij sturen uw voorstel naar de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM). Die beoordeelt uw voorstel met het Protocol beoordeling stoffen Meststoffenwet (pdf). Deze staat hieronder. Hierin staat ook hoe lang de beoordeling ongeveer duurt.

Na de termijn geeft het CDM het advies aan de minister. De minister besluit of de stof wel of niet op bijlage Aa komt. U krijgt van ons bericht over uw verzoek. Daarin leest u of uw verzoek is goedgekeurd. En wanneer de stof op bijlage Aa staat. Meestal is dat na de eerstvolgende wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Zo'n wijziging is er 2 keer per jaar, op 1 januari en op 1 juli. Als de stof is toegevoegd, mag u deze verhandelen en gebruiken.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de Veelgestelde vragen over afval- en reststoffen als mest gebruiken verzameld.

Vragen over afval- en reststoffen als mest gebruiken?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?