Spuiwater als mest gebruiken

Laatst gecontroleerd op:
5 januari 2024
Gepubliceerd op:
2 juni 2020

Spuiwater krijgt u als u lucht uit een hal of stal zuivert met biologische of chemische luchtwassers. Luchtwassers halen ammoniak, fijnstof en geur uit de lucht van bijvoorbeeld intensieve veehouderijen, het spuiwater vangt u op. Meestal is deze reststof schadelijk voor het milieu, maar dat hoeft niet. Daarom mag u de reststof soms als mest gebruiken.

Welk spuiwater als mest

Er zijn 3 luchtwassystemen waarbij u de reststof spuiwater als mest kunt gebruiken:

  • spuiwater van composteerhal
  • spuiwater van korrelinstallaties voor pluimveemest
  • spuiwater van stalluchtreinigingsinstallaties

Net als andere rest- en afvalstoffen die u als mest mag gebruiken, staan deze soorten spuiwater in bijlage Aa van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Lees meer op Afval-en reststoffen als mest gebruiken.

Spuiwater van composteerhal

U mag ammoniumsulfaathoudend spuiwater gebruiken als dit komt van een bedrijfshal waar u zuiveringsslib met houtsnippers composteert. Dit composteren gebeurt door het wassen van lucht met een verdunde waterige oplossing van zwavelzuur. Deze pH-neutrale oplossing bestaat uit ammoniumsulfaat opgelost in water. De lucht van de hal wordt gereinigd met een chemische luchtwasser.

Spuiwater van korrelinstallaties voor pluimveemest

U mag ammoniumsulfaathoudend spuiwater gebruiken als dit komt van een bedrijfshal met tunnels. In de tunnels wordt de pluimveemest gecomposteerd, gedroogd en samengeperst tot korrels. De lucht wast u met een verdunde waterige oplossing van zwavelzuur. Deze zure oplossing bestaat uit ammoniumsulfaat opgelost in water. De lucht van de hal wordt gereinigd met een chemische luchtwasser.

Spuiwater van stalluchtreinigingsinstallaties

U mag spuiwater gebruiken als dit komt van een stal op een veehouderijbedrijf met een reinigingsinstallatie. De lucht van de hal wordt gereinigd met een chemische luchtwasser, een biologische luchtwasser of een luchtwasser met een waterwastap. Een combinatie van deze luchtwassers mag ook, als:

  • de luchtwasser bestaat uit een combinatie van in elk geval 2 van de omschrijvingen die hierboven staan;
  • u het water dat u wast per stap apart opvangt.

Hoe gebruiken

Als u spuiwater als mest wilt gebruiken, heeft u te maken met 2 verschillende regelingen:

  • Wilt u de mest vervoeren of verhandelen? U houdt zich aan de regels voor overige anorganische mest. Het vervoer hoeft u niet aan ons door te geven. Als u verhandelt wel. Lees meer op Andere mest vervoeren.
  • Wilt u de mest gebruiken of uitrijden op uw landbouwbedrijf? U houdt zich aan de regels voor overige anorganische mest. Lees meer op Welke mest uitrijden.

Nooit mengen en nooit lozen

Spuiwater mag u nooit onderling mengen of samenvoegen met andere mest. U mag het ook nooit lozen in mestopslagen, zoals in de mestkelder, silo of mestzak. Als u spuiwater uit een chemische luchtwasser bijvoorbeeld met dierlijke mest mengt, komt het giftige gas diwaterstofsulfide vrij. Ook kan ijzersulfaat ontstaan. In de bodem zet het zich om in zwavelzuur. Dit is schadelijk voor het gewas, omdat de bodem hierdoor verzuurt. Daarom mag het in geen enkele mestopslag geloosd worden.

Wilt u weten welke mest u wel mag mengen? Lees meer op Mest mengen.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten? Wij hebben voor u de veelgestelde vragen over spuiwater als mest gebruiken verzameld.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?