Mest bewerken

Laatst gecontroleerd op:
16 mei 2023
Gepubliceerd op:
28 mei 2020

U kunt dierlijke mest mengen, scheiden, hygiëniseren, co-vergisten, composteren, drogen en indikken. Omdat de mest met deze methodes een behandeling ondergaat, noemen we dit mest bewerken.

Alles over mest bewerken

Hier leest u alle informatie over mest bewerken. U leest welke regels er zijn voor het mengen en het scheiden en welke stoffen u als mest kunt gebruiken.

Meer weten?

Het is belangrijk dat uw administratie en registratie ook op orde is. Als u mest bewerkt moet u extra gegevens in uw administratie bijhouden. Wilt u meer weten? Bekijk dan de pagina’s over Uw landbouwbedrijf of Uw intermediaire bedrijf.

Mest bewerken voor mestverwerkingsplicht

Soms produceren landbouwers meer mest dan ze op hun eigen bedrijf kunnen plaatsen. Ze moeten hun mest dan laten verwerken. Ze kunnen ervoor kiezen om de mest als tussenstap eerst te laten bewerken. Wilt u meer weten over de mestverwerkingsplicht van landbouwers of welke rol u als bewerker kunt spelen? Lees meer op Mestverwerkingsplicht intermediair.

Doorgeven in de Gecombineerde opgave

Onder het kopje Mestbehandeling in de Gecombineerde opgave beantwoordt u vragen over mestbewerking. U geeft door hoe de mest is behandeld en op welk UBN of welke UBN's dit is gedaan.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?