Bokashi als mest gebruiken

Gepubliceerd op:
13 juni 2022

Bokashi ontstaat bij het fermenteren van plantaardig materiaal zoals bermmaaisel en heideplagsel. Producenten voegen hier hulpstoffen aan toe zoals micro-organismen (‘Microferm’) , zeeschelpenkalk en kleimineralen. Soms mag u bokashi als mest gebruiken. Hieronder leest u wat de voorwaarden zijn.

Voorwaarden om bokashi als mest te gebruiken

U mag bokashi alleen als mest gebruiken als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • Het materiaal dat u gebruikt voor de productie van bokashi mag alleen bermmaaisel, resten uit landbouw- of bosmateriaal en heideplagsel/natuurgras zijn. Het mag geen groente-, fruit of tuinafval zijn.
  • U fermenteert de bokashi op uw eigen bedrijf. Het materiaal voor de bokashi komt van uw eigen percelen. U mag het dan uitrijden op uw percelen. De bokashi hoeft u niet in de mestboekhouding op te nemen.
  • Voert u bokashi aan? Dan vraagt u een ontheffing aan bij uw omgevingsdienst. Dit is een ontheffing op het stortverbod. U mag anders geen afvalstoffen van buiten uw bedrijf op of in de bodem brengen. De mineralen tellen mee in de mestboekhouding. U moet ook een verklaring hebben van uw leverancier over de mineralensamenstelling.

Mengen met mest

Mengt u boskashi met mest? Dit mag alleen als u de bokashi op uw eigen bedrijf maakt. Het is dan dierlijke mest en telt mee voor de gebruiksnormen.

Onderzoek

Bokashi is nog geen erkende verwerkingsvorm. Hier doen we wel onderzoek naar. Het doel is dat deze verwerkingsvorm het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) 3 gaat opvolgen. Meer informatie leest u op de website van LAP3.

Vragen over bokashi als mest gebruiken?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?