Rol bevoegd gezag bij beoordeling EEP

Gepubliceerd op:
19 oktober 2017
Laatst gecontroleerd op:
25 februari 2020

Het bevoegd gezag (gemeentes of provincies) heeft bij vergunningverlening en -handhaving van 'niet-broeikasgasinrichtingen' te maken met het energiegebruik van bedrijven. Het bevoegd gezag stelt in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) voorschriften aan energie-efficiëntie bij het verlenen van milieuvergunningen.

Het bevoegd gezag voert overleg met het bedrijf en RVO. Wij adviseren het bevoegd gezag of het plan aan de eisen in het MJA3-convenant voldoet. Ook voor verder advies en ondersteuning kan het bevoegd gezag een beroep doen op RVO. Tijdens de hele procedure kan het bevoegd gezag overleggen met het betrokken bedrijf en RVO.

Procedure niet-broeikasgasinrichtingen

Voor bedrijven die niet onder het Besluit Emissiehandel (ETS) vallen, moet het bevoegd gezag instemmen met het EEP.
De procedure is als volgt:

 1. Het bedrijf dient het concept EEP in bij RVO én bij het bevoegd gezag.
 2. RVO toetst en beoordeelt het plan en vraagt het bedrijf waar nodig om het aan te passen.
 3. Adviseert aan het bevoegd gezag of het concept voldoet aan de eisen in MJA3.
 4. Het bevoegd gezag geeft schriftelijk zijn oordeel over het concept aan het bedrijf én aan RVO.
 5. Op basis van de commentaren maakt het bedrijf een definitief EEP en dient dat in bij het bevoegd gezag, met een afschrift aan RVO.
 6. Het bevoegd gezag laat schriftelijk weten aan het bedrijf én aan RVO of het instemt met het plan.

Eén EEP voor al uw inrichtingen

Bedrijven die deelnemen aan de Meerjarenafspraken Energie Efficiëntie (MJA3) hebben de mogelijkheid om voor al hun inrichtingen één EEP in te dienen: het Energie Efficiëntie Plan concernaanpak variant 2 (Concern-2-EEP).

Voor de beoordeling van Concern-2-EEP’s geldt een andere procedure. RVO stelde daarvoor met het Kernteam MJA3 een werkinstructie op. Bij Concern-2-EEP’s heeft het bevoegd gezag van de hoofdvestiging van het concern een voorbeeldfunctie. Dit noemen we de Sleutel BG. Meer informatie leest u in de werkinstructie.

Kernteam MJA3

Het Kernteam MJA3 ondersteunt de bevoegde gezagen voor energiebesparingsverplichtingen bij de beoordeling van concern-2-EEP’s. Het Kernteam is een samenwerkingsverband van bevoegde gezagen en staat los van RVO.

Procedure broeikasgasinrichtingen

Voor bedrijven die onder het Besluit Emissiehandel (ETS) vallen, beoordeelt RVO het EEP. Het bevoegd gezag heeft voor deze bedrijven geen rol in de totstandkoming van een EEP. De procedure is:

 1. Het bedrijf dient het concept-EEP in bij RVO.
 2. RVO toetst en beoordeelt het plan.
 3. Als RVO positief over het concept adviseert, wordt het EEP definitief.
 4. Als RVO negatief over het concept adviseert, dan kan het bedrijf het EEP aanpassen.
 5. RVO laat schriftelijk weten aan het bedrijf of het instemt met het plan.

Vragen over EEP?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?