MVO: Arbeidsomstandigheden

Laatst gecontroleerd op:
27 juli 2020
Gepubliceerd op:
9 december 2013

Goede arbeidsomstandigheden zijn een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Er zijn genoeg redenen om als bedrijf te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden: gemotiveerde medewerkers, minder ziekteverzuim, minder arbeidsongeschikten, minder verloop, een beter imago en efficiëntere productie.

Maar over welke arbeidsomstandigheden gaat het dan? En waar moet u als ondernemer nu op letten?

Goede arbeidsomstandigheden

Wanneer u goede arbeidsomstandigheden wilt creëren dan kunt u denken aan:

 • een acceptabel salarisniveau, zie ook het rapport 'Living Wages' onder 'Publicaties';
 • geen geweld op de werkvloer, zie ook het rapport 'Violence @ Work' onder 'Publicaties';
 • scholing van werknemers;
 • medische voorzieningen;
 • vrijheid van vakvereniging;
 • samenwerking met werknemersorganisaties;
 • respect voor godsdienst en cultuur van werknemers;
 • bijdragen aan of aanbieden van voedsel en huisvesting;
 • verzorgen van onderwijs voor de kinderen van werknemers;
 • geen discriminatie tussen werknemers;
 • geen kinderarbeid en gedwongen arbeid, zie ook het rapport 'Fund against Child Labour Lessons Learned' onder 'Publicaties';
 • aandacht voor gezondheid van werknemers en veiligheid op de werkvloer;
 • waar mogelijk lokaal personeel aanstellen en opleiden;
 • open communicatie met personeel, vooral bij ingrijpende veranderingen;
 • niet dreigen of druk uitoefenen op personeel.

Publicaties

Internationale basisnormen

Als ondernemer weet u misschien dat nationale wetten niet altijd even zorgvuldig worden nageleefd. Dit geldt met name voor opkomende markten. Ook is het u misschien bekend dat de landelijke wetgeving soms wat minder ver gaat dan de ILO-normen. Het is dan extra belangrijk om de ILO-normen in het oog te houden.

De International Labour Organization (ILO) heeft een aantal basisnormen op papier gezet. Het gedrag van uw onderneming wordt naast deze normen gelegd wanneer uw onderneming beoordeeld wordt. De normen worden internationaal veel gebruikt omdat ze zijn opgesteld in samenwerking met overheden, werkgevers en werknemers.

De belangrijkste ILO-normen en aanbevelingen zijn opgenomen in de Tripartite Declaration of Principles en de ILO Declaration on fundamental principles and rights at work.

Deze normen en aanbevelingen staan ook in de OESO-richtlijn arbeidsomstandigheden. Ook heeft de ILO een Decent Work Agenda geïntegreerd in Global Goal 8, de internationale, duurzame ontwikkelingsagenda tot 2030.

OESO-richtlijn arbeidsomstandigheden

Maakt u gebruik van de subsidies en regelingen van RVO, die gericht zijn op internationaal ondernemen, dan moet u laten zien dat u de OESO-richtlijnen onderschrijft. Meer informatie over de OESO-richtlijnen voor MVO.

Meer informatie over goede arbeidsomstandigheden

De onderstaande standaarden helpen u bij het creëren van goede arbeidsomstandigheden. Zij behandelen onder andere: het terugdringen van kinderarbeid, collectieve belangenbehartiging en veiligheid en gezondheid op het werk.

IMVO-steunpunt voor bedrijven

Wilt u advies over internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Onze adviseurs denken graag met u mee.

In opdracht van:
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?